Anna Dang Andresen (@williamdangandresen) — William Dang Andresen có mẹ là người Việt, bố là người Nauy. Hiện đang sống tại thủ đô Oslo, Nauy.
This user is hidden from public view.