František Kekely •Travelers.sk (@travelerssk.frantisek.kekely) — • 🐆 Professional travel & 🗻 guide 🙂
• 🌍 Travel blogger & photographer 📷
• Africa, the Middle East, European mountains...
🛫 ENJOY IT 🛬 ☺
travelers.sk
Seeing babies/youngs of animals is always unique experience. ☺ Green monkeys 🐒 f
Seeing babies/youngs of animals is always unique experience. ☺ Green monkeys 🐒 from Masai Mara, Kenya. While I was filming these, anither monkey sat down behind the steering wheel of my car... 🚗 Fortunately, they still don't know to drive. . . . 🇸🇰: Vidieť mláďatá zvierat v prírode je vždy jedinečným zážitkom. Mačiaky zelené 🐒 z Masai Mara, Keňa. Kým som tieto filmoval, ďalšia opica si sadla za volant môjho auta... 🚗 Našťastie, ešte stále nevedia šoférovať. #greenmonkey#monkey#monkeys#maciakzeleny#opica#babies#babiesofanimals#animals#animal#zvierata#MasaiMara#Kenya#wildlife#wildlifephoto#wildlifephotography#wildlifeig#seewildlife#nature#priroda#safari#travel#traveling#Africa#wildlifeonearth#wildlifeplanet#wildernessculture#planetearth#discoverearth#yourshotphotographer#travelerssk
17.01.2019 11:31:16
Good morning in Nairobi 🌇☺ - the capital city of Kenya 🇰🇪 and one of the largest
Good morning in Nairobi 🌇☺ - the capital city of Kenya 🇰🇪 and one of the largest cities in all Africa 🌍 with a few milion people. . . . 🇸🇰: Dobré ráno v Nairobi 🌇☺ - hlavné mesto Kene 🇰🇪 a jedno z najväčších miest celej Afriky 🌍 s pár miliónmi obyvateľov. #Nairobi#Kenya#Kena#NatgeoKenya#Africa#Afrika#sunrise#sunset#city#NairobiKenya#Kenya🇰🇪#whyiloveKenya#visitKenya#travel#traveling#travelphoto#travelphotography#yourshotphotographer#natgeo#travelingram#instatravel#tlpicks#dnescestujem#digitalnomad#discoverearth#exploretheworld#loveAfrica#discoverKenya#explore#travelerssk
12.01.2019 03:49:04
Advertisement
One more shot from yeasterday: Across the streets of the royal, Christmas Krakow
One more shot from yeasterday: Across the streets of the royal, Christmas Krakow. 👑 🇵🇱 Probably the Polish kings 👑⚔ ️walked through these streets too when Krakow was the capital city of Poland/Polish kingdom. 🇵🇱 . . . 🇸🇰: Ešte jedna fotografia zo včera: Naprieč ulicami kráľovského, vianočného Krakova. 👑 🇵🇱 Zrejme aj poľskí králi 👑⚔️ kráčali týmito ulicami v časoch, keď bol Krakov hlavným mestom Poľska/Poľskeho kráľovstva. 🇵🇱 #Krakow#Krakow#ChristmasKrakow#Poland#Polsko#Polska#Europe#Europeancities#polskatravel#visitPoland#Christmas#Christmasmarkets#travel#traveling#cestovanie#instatravel#travelingram#tlpicks#photoofttheday 😀 #amazingplaces#history#iamtb#travelblogger#digitalnomad#nomadlife#awakethesoul#explore#explorePoland#discover#travelerssk
22.12.2018 16:11:49
Christmas time in one of my favourite cities ☺ - KRAKOW, royal city of Poland 👑
Christmas time in one of my favourite cities ☺ - KRAKOW, royal city of Poland 👑 🇵🇱. The photo is from main square of Rynek Glowny (in translate: Main Market) that is the largest medieval square in Europe. . . . 🇸🇰: Vianocne trhy v jednom z mojich najobľúbenejších miest ☺ - KRAKOV, kráľovské mesto Poľska. 👑 🇵🇱. Fotografia z hlavného námestia Rynek Glowny (v preklade: Hlavný trh), ktoré je najväčším stredovekým námestím Európy. #Krakow#Krakov#RynekGlovny#MainMarket#Poland#Polska#Polsko#Europe#Europeancities#Christmas#Christmasmarkets#Vianoce#Vianocnetrhy#ChristmasKrakow#polskatravel#visitPoland#travel#traveling#cestovanie#instatravel#travelingram#travelphoto#photooftheday#tlpicks#amazingplaces#wonderfulplaces#history#discover#explore#travelerssk
22.12.2018 15:06:47
Advertisement
I really like Namibia 🇳🇦 because of the country (for example: nice desert right
I really like Namibia 🇳🇦 because of the country (for example: nice desert right next to the ocean 🌊), because of the animals (for example: unforgettable safari in Etosha 🦁), but especially because of the people. You can find several really interesting tribes in this country. For example ☺: The small Bushmen who are one of the oldest (maybe the oldest) tribes in Africa. The Himba tribe with red, interesting ladies or the Herero tribe with ladies in nice colorful dresses. In the photo 📷: Damara people who speak really interesting Khoekhoe "click-click" language. . . . 🇸🇰: Namíbiu 🇳🇦 mám naozaj rád kvôli jej krajine (napríklad: nádherná púšť hneď vedľa oceána 🌊), kvôli jej zvieratám (napríklad: nezabudnuteľné safari v Etoshi 🦁), no najmä kvôli ľuďom. Môžete tam stretnúť niekoľko zaujímavých kmeňov. Napríklad ☺ Krovákov, ktorí su jedným z najstarších (a možno úplne najstarším) kmeňov Afriky. Himby s ich červenými, zaujímavými ženami alebo kmeň Herero, v ktorom ženy nosia pestrofarebné šaty. Na fotografii 📷: Ľudia z kmeňa Damara, ktorí hovoria veľmi zaujímavým khoekhoe "klik-klik" jazykom. #Namibia#Africa#Afrika#SouthAfrica#Africantribes#Namibiantribes#tribes#people#Damara#Damarapeople#planetearth#exploretheworld#travel#travelingram#instatravel#tlpicks#travelphoto#travelphotos#travelblog#travelbloggers#iamtb#yourshotphotographer#photooftheday#natgeo#discoverearth#discover#explore#weloveAfrica#travelerssk
20.12.2018 12:19:54
Desert has its special strength and charm. I still can not believe how such "not
Desert has its special strength and charm. I still can not believe how such "nothing" can be so attractive and beautiful? ☺ 🐪 Desert tour in Wadi Rum desert, Jordan. 🇯🇴 . . . 🇸🇰: Púšť má svoju špeciálnu silu i šarm. A ešte stále nemôžem uveriť, ako také "nič" môže byť tak atraktívne a nádherné? ☺ 🐪 Tour na púšti Wadi Rum, Jordánsko. 🇯🇴 #Jordan#Jordansko#MiddleEast#desert#pust#planerearth#travelphoto#travelphotography#travelingram#instatravel#tlpicks#photooftheday#yourshotphotographer#daybyme#travel#traveling#amazingplaces#backpacking#digitalnomad#livetravelchannel#dnescestujem#cestovanie#lovetheworld#discoverearth#discoveryzones#discover#explore#exploreJordan#travelerssk
10.12.2018 14:55:05
That's a magic! 2000 years old history right in front of you. The so-called Trea
That's a magic! 2000 years old history right in front of you. The so-called Treasury, the symbol of the ancient city of Petra, that was not a treasury. It was a tomb, probably a royal tomb. 👑 🙂 Do you remember this building from Indiana Jones movie? . . . 🇸🇰: Jednoducho, mágia! 2000 rokov staré dejiny priamo pred vami. Takzvaná Pokladnica, symbol starovekého mesta Petra, ktorá pokladnicou nebola. Bola to hrobka, pravdepodobne kráľovska hrobka. 👑 🙂 Pamätáte si túto budovu z filmu Indiana Jones? #Petra#Treasury#Pokladnica#history#dejiny#Jordan#Jordansko#MiddleEast#travel#traveling#instatravel#travelingram#travelphotography#travelphotos#travelphoto#cestovanie#photooftheday#yourshotphotographer#natgeo#backpacker#digitalnomad#nomad#nomadlife#travelblogger#iamtb#exploretheworld#discoverearth#explore#discover#travelerssk
26.11.2018 12:26:48
"Egyptian" tomb in the Siq valley, Petra.

Petra is an ancient city that has bee
"Egyptian" tomb in the Siq valley, Petra. Petra is an ancient city that has been carved by Nabateans in the rocks more 2000 years ago. ⚔ So why is the tomb looking a little like an Egyptian? Perhaps the family who is inside in the tomb was from Egypt or visited Egypt, where they saw this style. 👀 Another theory may be that the workers / slaves who did this tomb were from Egypt. Anyway... this is the first beautiful building you will see if you come to Petra. 🙂 . . . 🇸🇰: „Egyptská“ hrobka v údolí Siq, Petra. Petra je staroveké mesto, ktoré vytesali v skalách Nabatejci pred 2000 rokmi. ⚔ Prečo teda táto hrobka vyzerá trochu ako z Egypta? Pravdepodne rodina, ktorá si ju dala postaviť, pochádzala alebo navštívila Egypt, kde takýto štýl stavieb obkukala. 👀 Ďalšia teória hovorí, že robotníci/otroci, ktorú stavbu robili, boli z Egypta. Každopadne... ide o prvú, nádhernú stabu, ktorú uvidíte, ak prídete do Petry. 🙂 Nový článok na stránke o legendárnej Petre už za pár hodín. #Petra#Jordan#Jordansko#MiddleEast#history#wonders#travel#travelphotography#travelphotos#traveling#instatravel#travelingram#tlpicks#cestovanie#dnescestujem#photooftheday#yourshotphotographer#natgeo#planetearth#exploretheworld#discoverearth#backpackergalaxy#travelbloggers#digitalnomad#amazingworld#amazingplaces#beautifulplaces#explore#discover#travelerssk
21.11.2018 15:02:22
Advertisement
So I'm looking at the snow on our roof (although I probably do not build a snowm
So I'm looking at the snow on our roof (although I probably do not build a snowman from it 😀⛄) and at the same time I sort only a few days old photos from a little different region... 🐪 When I count how many times I've visited North Africa or the Middle East + 1x Namibia this year, I spend so much time ony in the desert as at home. 😀 And sometimes I still do not understand how such nothnig can be so beautiful and tempting. 💛 🐪 Note: Even Jordan/ Petra knows the snow. 🙂 ❄ . . . 🇸🇰: Tak už pri pohľade na kysucký sneh na našej streche (hoci snehuliak z toho ešte asi nebude 😀⛄ ) triedim iba niekoľko dní staré fotky z trochu iného kraja. 🐪 Keď rátam, koľkokrát som tento rok navštívil severnú Afriku či Blízky východ + 1x Namíbiu, tak len na púšti som strávil zhruba toľko času čo doma. 😀 A ešte stále niekedy nechápem, ako také nič vie byť tak krásne a lákavé. 💛 🐪 P.S. Aj v Jordánsku, v samotnej Petre, vie napadnúť sneh. 🙂 ❄ #WadiRum#Jordan#Jordansko#MiddleEast#Asia#desert#travel#travelphotography#traveling#travelingram#instatravel#cestovanie#dnescestujem#travelbloggers#travelblogger#backpacker#backpackering#backpackergalaxy#nomadlife#digitalnomad#Fefe#Kysucannacestach 😀 #planetearth#photooftheday#yourshotphotographer#exploretheworld#explore#discover#traveler#travelerssk
19.11.2018 14:15:19
Bedouin rider in a bedouin shop. Welcome to the Arab world. 🙂

Do you know who i
15.11.2018 13:42:54
The last photo from my favorite place in the ancient, mystical city of Petra for
The last photo from my favorite place in the ancient, mystical city of Petra for this year 🙂 - the Monastery. More and more tourists are coming to Jordan again. Are you planning visit this kingdom too? 🙂 🇯🇴 Article about unique Petra and Jordan soon! . . . 🇸🇰: Posledná fotografia z môjho najobľúbenejšieho miesta v antickom, mystickom meste Petra v tomto roku 🙂 - Kláštor. Do Jordánska opäť prichádza čoraz viac turistov. Chystáte sa do tohto kráľovstva aj vy? 🙂 🇯🇴 Článok o jedinečnej Petre i Jordánsku už čoskoro! #Petra#Monastery#Jordan#Jordansko#earth#planetearth#history#travel#traveling#travelingram#tlpics#instatravel#visitJordan#MiddleEast#iamtb#travelblogger#travelbloggers#travelblog#photooftheday#travelphotography#yourshotphotographer#amazingplaces#backpacker#backpacking#Kysucannacestach#Fefe#discover#explore#traveler#travelerssk
11.11.2018 14:24:44
Sunset over Jerusalem 🌇 🙂

I've already said it... and I think that I'll say it
Sunset over Jerusalem 🌇 🙂 I've already said it... and I think that I'll say it more times: Visit Jerusalem! In my opinion, the city that everyone should see. . . . 🇸🇰: Západ slnka nad Jeruzalemom 🌇 🙂 Parkrát som to už povedal... a myslím, že poviem ešte veľakrát: Navštívte Jeruzalem! Mesto, ktoré by mal podľa mňa každý zažiť a vidieť. #Jerusalem#Jeruzalem#HolyLand#sunset#Israel#Palestine#Izrael#Palestina#travel#travelingram#instatravel#yourshotphotographer#photooftheday#traveling#tlpicks#travelphotography#backpacker#backpacking#backpackergalaxy#digitalnomad#iamtb#cestovanie#planetearh#earth#amazingplaces#discover#discoverearth#explore#exploretheworld#travelerssk
07.11.2018 19:40:03
Advertisement
This is how we searched for nice places and made videos in the streets of old Na
This is how we searched for nice places and made videos in the streets of old Nazareth... 📽 - in the city of Jesus Christ. . . . 🇸🇰: A tak sme natáčali v uličkách starého Nazaretu... 📽 – v meste Ježiša Krista. #Nazareth#Nazaret#HolyLand#Palestine#Palestina#Israel#Izrael#MiddleEast#Bible#history#religion#earth#travel#traveling#travelingram#tlpicks#instatravel#cestovanie#nomad#digitalnomad#travelblogger#backpacker#backpacking#backpackergalaxy#photooftheday#Fefe#Kysucannacestach#explore#discover#travelerssk
04.11.2018 09:46:23
So after a few days, I met my friends from my homevillage in the Middle East aga
So after a few days, I met my friends from my homevillage in the Middle East again today 🙂... and look where - in one of the seventh wonders of the world. 🌍 Even if we planned our trips together, what we did not do/ did not plan, in my opinion, we could not met in the better places 🙂 - Jerusalem & Peter. Behind us the so-called Monastery that you could also see in the Transformers movie. In my opinion, this is the most beautiful & best building of Petra. Yes, I think it's even better building than the legendary Treasury, where Indiana Jones found the holy grail. 🙂 Beautifully lit by the sun and without hundreds of people, carriages, donkeys, camels... without the chaos that you can usually find in front of the Treasury. 🐪🐎 🙂 . . . 🇸🇰: Tak po pár dňoch sa naše cesty (3 Ochodničanov) na Blízkom východe dnes skrížili opäť 🙂... a pozrite kde! V jednom zo 7 divov sveta. 🌍 Aj keby sme si tie naše cesty plánovali spoločne, čo sme naozaj neplánovali 🙂, už na lepších miestach sa nám myslím preťať nemohli 🙂 – Jeruzalem & Petra. Za nami takzvaný Kláštor, kde napríklad natáčali Transformerov. Podľa mňa ide o najkrajšiu/najlepšiu budova Petry. Áno, podľa mňa je ešte krajšia než legendárna Pokladnica, kde zas Indiana Jones hľadal svätý grál. 🙂 Krásne osvetlená slnkom a bez stoviek ľudí, vozov, somárov, tiav... no bez toho chaosu, ktorý bežne býva pred Pokladnicou. 🐪🐎 🙂 #Ochodnicanianacestach#Kysucanianacestach#Kysucannacestach#Ochodnica#Slovaktravel#Fefe#Petra#Monastery#Jordan#Jordansko#history#travel#traveling#travelingram#instatravel#cestovanie#travelphoto#photooftheday#nomadlife#digitalnomads#backpackers#backpacking#backpackergalaxy#avakethesoul#daybyme#outdoors#amazingplaces#discover#travelers#travelerssk
01.11.2018 19:12:13
"Fear is changing this society. It's easy to show your finger to some people and
"Fear is changing this society. It's easy to show your finger to some people and hate them. But it is much harder to understand, to want to know the context and to think," Czech journalists Kutilova and Klicperova from Syria. This is one of the reasons why I chose these countries - why the Middle East. 💛 The facts that, in my opinion, this is the most interesting part of the world that has the oldest and richest history, that it is the cradle/home of world religions, it has also an interesting present situation... and the best falafel and humus like nowhere else 😀 are also interesting bonuses for which I love it here. 🧡 Greetings from one of the largest cities in the Middle East. . . . 🇸🇰: „Strach mení spoločnosť. Je jednoduché ukázať prstom a nenávidieť. O mnoho ťažšie ale pochopiť, chcieť poznať súvislosti a premýšľať,“ české novinárky Kutilová a Klicperová zo Sýrie. Toto je jeden z dôvodov, prečo práve tieto krajiny, prečo Blízky východ. 💛 To, že je to podľa mňa najzaujímavejšia časť sveta, ktorá má najstaršie, najbohatšie dejiny, je kolískou svetových náboženstiev, má taktiež zaujímavú súčasnosť... a falafel a humus ako nikde inde 😀 sú ale taktiež zaujímavé bonusy, pre ktoré to tu milujem. 🧡 Pozdrav z jedného z najväčších miest Blízkeho východu. Len v tomto jednom meste žije celé Slovensko. #Amman#Jordan#Jordansko#MiddleEast#Blizkyvychod#travel#traveling#travelingram#instatravel#cestovanie#travelphoto#travelphotography#natgeo#yourshotphotographer#photooftheday#digitalnomad#traveler#backpacking#backpacker#backpackergalaxy#nomad#Slovakboy#Fefe#Kysucannacestach#earth#discoverearth#exploretheworld#explore#discover#travelerssk
24.10.2018 18:25:11
I think that many of you heard about the legendary Petra in Jordan... but just a
I think that many of you heard about the legendary Petra in Jordan... but just a few people heard about the other Jordanian historical speciality - JERASH (Gerasa in history). ⚔ I would like to change it because, in my opinion, this historic city really deserves be more famous. I have visited several Roman cities, but Jerash is simply one of the best and most preserved of them! And the substantial majority of the city is still not uncovered. If you visit Jordan, Petra, and you are a little interested in history, do not miss "Pompeii of the Middle East" - deserved nickname of Jerash. The photo from my guiding in the Roman cardo 🙂 - the main Roman street. You can still see the chariots from Roman vehicles, sewer hatches or ancient retarders there. 🐎 . . . 🇸🇰🇸🇰🇸🇰: O legendárnej Petre v Jordánsku počuli mnohí... ale len málokto pozná ďalšiu historickú bombu Jordánska – JERASH (kedysi Gerasa). ⚔ To by som rád zmenil, pretože si to podľa mňa toto historické mesto naozaj zaslúži. Navštívil som už niekoľko rímskych miest, ale Jerash je jednoducho jedno z najlepších a najzachovalejších! A to ešte podstatná väčšina mesta nie je odkrytá. Ak navštívite Jordánsko, Petru, a aspoň trochu vás zaujímajú dejiny, určite nevynechajte „Pompeje Blízkeho východu,“ ako Jerash právom prezývajú. Fotografia zo sprevádzania po rímskom cardo 🙂 – hlavnej rímskej ulici. Na tej v Jerashi ešte môžete vidieť aj koľaje od rímskych vozov, kanalizačné poklopy či staroveké retardéry. 🐎 #Jerash#Gerasa#history#Jordan#Jordansko#MiddleEast#planetearth#amazingplaces#uzasnamista#travel#travelphoto#traveling#travelingram#instatravel#travelrepost#cestovanie#Fefe#Kysucannacestach#digitalnomad#nomad#backpacking#backpacker#backpackergalaxy#travelguide#natgeo#yourshotphotographer#explore#discoverearth#discover#travelerssk
23.10.2018 19:38:10
Next
loading