تاسیسات مدرن (@tasisatemoderniran) — تاسیسات مدرن با هدف آشنایی مهندسان و فنی کاران ایرانی با تکنولوژی های نوین جهانی ایجاد شد
با ما همراه باشید
Advertisement
Advertisement
Advertisement
.
اتصال بین ریل های راه آهن

با این روش تکان های ترن حین حرکت کم شده و قطار راحت
. اتصال بین ریل های راه آهن با این روش تکان های ترن حین حرکت کم شده و قطار راحت تر میشود . #مهندسی#مهندس#قطار#ریل#engineer#energy#Electricity#installations#power#Building_Facilities#Building#Industry#Utility_industry
12.01.2019 09:14:03
Next