Instagram tag streetphotographyinternational

Advertisement
*.
هراسان از خواب بیدار می‌شوم. هوا هنوز تاریک است. اه لعنتی این اواخر هر شب روی
*. هراسان از خواب بیدار می‌شوم. هوا هنوز تاریک است. اه لعنتی این اواخر هر شب رویاهای عجیب می‌بینم. مثل این یکی که نفسم را بند آورد‌. صبح زود بود؛ آسمان مثل لوحی صاف، بدون لکه‌ای ابر و سراسر اشتیاق با آغوشی باز آمدن خورشید را انتظار می‌کشید. در جاده‌ای در حومه‌ی شهر قدم می‌زدم. گُم شده بودم. هیچ عجله‌ای برای پیدا کردن راهم نداشتم. زمستان بود. سوز هوای سرد مثل چاقوی تیزی در استخوان‌هایم فرو می‌رفت. از دور کسی را دیدم. به سمتش رفتم. زن بود. لباس سیاهی بر تن داشت و رویش را از من برگردانده بود. نزدیک‌تر شدم. دو مرد مشغول کندن چاهی بودند. یکی از مردان به من نگاهی انداخت و بعد نگاهی به چاه انداخت که هر لحظه عمیق و عمیق‌تر می‌شد. خطاب به زن زمزمه‌ای کرد و زن بدون اینکه رویش را برگرداند چیزی گفت. برایم نامفهوم بود. پژواک کلمه‌ها ترسناک بود. یکی از مردها به درون چاه رفت و آن دیگری شروع به خالی کردن چاه کرد. من میلی به رفتن نداشتم. می‌خواستم آن زن را ببینم. سخت برایم آشنا بود. نزدیک‌ترین به من. نامش را فراموش کرده بودم. ترسیدم. دنبال نشانه‌ای آشنا بودم که خودم را از آن وضعیت نجات دهم که نگاه سرد و بی‌روح چاه کن میخکوبم کرد. نتوانستم حرفی بزنم. به سطل‌های خاکی که از دل زمین بیرون می‌آمد نگاه می‌کردم و شمایل زن را می‌دیدم. به جایی در دوردست نگاه می‌کرد. او کیست؟! وجودم را هراس عجیبی در بر گرفت. نفس نفس زنان از خواب بیدار شدم. اتاق تاریک است. . . . . Tehran 2019 . . . . #hartcollective#hikaricreative#zonestreet#everydayeverywhere#akasimagazine#minimal_perfection#friendsinbnw#thestreetphotographyhub#lensculturestreets#intercollective#bakhishcollective#spicollective#balkancollective#eyeshotmag#irimages#streetphotographersmagazine#roozdaily#myfeatureshoot#independentphoto#streetphotographyinternational#fromstreetswithlove#bnw_diamond#bnw_one#bnw_magazine#bnw_creatives#bnw_greatshots#magnumphotos#friendsinperson#challengerstreets
21.01.2019 15:47:50
21.01.2019 15:46:10
Advertisement
eayan alhasd 'aw eayan alshytan(bal'iinjlizit: Evil Eye) wahi eibarat ean nazrat
5 0
eayan alhasd 'aw eayan alshytan(bal'iinjlizit: Evil Eye) wahi eibarat ean nazrat hasidat tuamin biha aledyd min althaqafat wabiqudratiha ealaa altasabub bial'iisabat 'aw jalb alhazi alsayiy lilshakhs almuajahat 'iilayh hdhh alnazrati, li'asbab eadidat qad takun hsdaan 'aw karahiat.[1][2][3] wayushir hdha almustalah aydaan, 'iilaa quat tasdur min 'ashkhas mueinin tuadiy li'iisabat akharin bialeamdi, waltasabub lahum bisu' alhazi ean tariq nazrat alhasd 'aw tamaniy qlt alhuz. waleayn alhusudat eadtan ma tuetia watuathir fi al'ashkhas bidun eilmuhum biha. w taerif fi [[allughat alfarisiat b "" (al'iisabat bsbb aleayna) 'aw b "shzimi 'iilay bad" (alieayn alsayiyiha) 'amma fi allughat alturkiat taerif b "nzara," wahi kalamah mushtaqat min alkalimat alearabia (nzara) wafi 'afghanistan b "tshatashim mura" 'amma fi alyunaniat tawmati (balyunanit: to mati) w maldikhu (bal'iisbanit: mal de ojo) w malukyu(bal'iitalyt: malocchio) wa'amaa fi mujtamae alhaway fataerif b "alieayn alnitnat, ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ ▪️ #بغداد@apple#SPiCollective#instafashion#spi_animals#photographyworkshop#bnwmood#bnwphotography#blackandwhiteonly#blackandwhitephoto#cats_of_instagram#streetphotographerscommunity#streetphotographers#monoart#monochromatic#fineartphotography#streetphotographersmagazine#shotoniphone#leicamonochrom#leicaphotography#leicacamera#leica🔴#monochrome#streetportrait#blackcatsofinstagram#streetcat#istanbulturkey#istanbul#natgeoyourshot#streetphotographyinternational#bnw_captures@sonyalpha@zeisscameralenses@samyanglensglobal
21.01.2019 15:46:02
21.01.2019 15:44:38
Advertisement
Advertisement
London, Jan 2019. #streetphotography
London, Jan 2019. #streetphotography...more
21.01.2019 15:40:49
the moon & it's friends
the moon & it's friends...more
21.01.2019 15:40:44
21/365
Quezon City, Philippines
21/365 Quezon City, Philippines...more
21.01.2019 15:40:35
Even with the grey overcast skies these streets stood out. 
Aarhus, Denmark 
#vi
Even with the grey overcast skies these streets stood out. Aarhus, Denmark #visitdenmark
21.01.2019 15:40:25
21.01.2019 15:39:41
Six inch cotton threads interlocked Reminded me of “I ” visible, burning:  Its r
Six inch cotton threads interlocked Reminded me of “I ” visible, burning:  Its radiance from flames reflecting
On the crest of ripples of Ganges told: “Burn, merge in ripples of society, shine! 
This is “Aarati” that give you “Rati”, dear.The sacrifice of “I” and my ego and fearIs “Ganga Aarati”, my eyes brought fine.Cast castes away from the Constitution;  From institutions and rise to occasion for good governance , progress of nation to sustain peace and impart justice on.”Yes, the Sun rose up; sons rose up at last Casting castes and see Lotuses bloom fast.Dealers feel it betrayal but leaders a boon Plumes of “Ganga Aarati” shows a visionary.As candle plumes make a sweet Mercury
Beside the Crescent with breeze in dawn. Captured by Nikon D5 & Nikon 70-200F2.8 lens at ISO 12,800 #gkjinstaphoto#photowalkconnect#varanasi#india#banaras#ganga#shiva#kashi#varanasidiaries#incredibleindia#photography#banarasiya#streetphotographyjournal#urbanandatreet#streetphotographyinternational#magnumphotos#streetshared#citykillerz#urbanrimantix#gramslayers
21.01.2019 15:31:03
disagreement with single traffic

London. December, 2018
disagreement with single traffic London. December, 2018...more
21.01.2019 15:29:54
Waiting in the traffic makes you look like a philosopher I guess.
30 6
Waiting in the traffic makes you look like a philosopher I guess....more
21.01.2019 15:29:53
MAKE A LITTLE SPACE TO MAKE A BETTER PLACE //
22 3
MAKE A LITTLE SPACE TO MAKE A BETTER PLACE //...more
21.01.2019 15:21:41
NewEraDopey
NewEraDopey...more
21.01.2019 15:16:56
Kanazawa 2018
Kanazawa 2018...more
21.01.2019 15:14:50
Next
loading