Instagram tag poto_iran

#iranghadime
.
مراسم ازدواج عزیز الدوله یا ملیجک با اختر الدوله دختر شاه .
.
#ir
#iranghadime . مراسم ازدواج عزیز الدوله یا ملیجک با اختر الدوله دختر شاه . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
24.10.2017 23:09:37
#iranghadime
.
مدرسه عالی اروپایی ها در ارگ اواخر دوره قاجار .
.
#iran_ghadime#i
#iranghadime . مدرسه عالی اروپایی ها در ارگ اواخر دوره قاجار . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
24.10.2017 23:04:50
Advertisement
#iran_ghadime
.
مکتبخانه رشیدیه با 11000تومان سرمایه در زمان مظفرالدین شاه قاجار
#iran_ghadime . مکتبخانه رشیدیه با 11000تومان سرمایه در زمان مظفرالدین شاه قاجار . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
13.10.2017 18:41:28
#iran_ghadime
.
ناصر الدین شاه و ملیجکش دوره قاجاریه
.
.
#iran_ghadime#iran#ghad
#iran_ghadime . ناصر الدین شاه و ملیجکش دوره قاجاریه . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
13.10.2017 18:38:56
#iranghadime
.
آرایشگاه سیار در اواخر دوران قاجار .
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#iranghadime . آرایشگاه سیار در اواخر دوران قاجار . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
24.09.2017 08:27:27
#iranghadime
.
عده ای از مردان که با پای پیاده و سینه زنان عازم کربلا هستند دوره
#iranghadime . عده ای از مردان که با پای پیاده و سینه زنان عازم کربلا هستند دوره قاجاریه . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
24.09.2017 08:25:35
Advertisement
#iranghadime
.
اداره کمرک در عهد قاجار
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picold#ph
24.09.2017 08:23:30
#iran_ghadime
.
ضیافت درباریان درکاخ دوره قاجاریه
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#iran_ghadime . ضیافت درباریان درکاخ دوره قاجاریه . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
24.09.2017 08:21:58
#iranghadime
.
یکی از زنان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۴۸
.
‌.
#iran_ghadime#iran#gha
#iranghadime . یکی از زنان ناصرالدین شاه در سال ۱۲۴۸ . ‌. #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
04.09.2017 11:33:03
#iranghadime
.
عکس های دوره قاجار:
۱-تابوت ناصرالدین شاه در کاخ خودش
۲-تابوت ناص
#iranghadime . عکس های دوره قاجار: ۱-تابوت ناصرالدین شاه در کاخ خودش ۲-تابوت ناصرالدین شاه در مراسم تشییع سال ۱۲۴۹ . ‌. #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
04.09.2017 11:31:00
Advertisement
#iranghadime
.
گارد شاهی در شهر دوره قاجار
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picol
04.09.2017 11:27:27
#iranghadime
.
سقاخانه در بازار طهران محرم سال ۱۳۰۷
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadi
#iranghadime . سقاخانه در بازار طهران محرم سال ۱۳۰۷ . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
15.08.2017 15:27:42
#iranghadime
.
چهارراه استانبول دهه ۴۰
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picold#ph
15.08.2017 15:24:56
Advertisement
#iran_ghadime
.
احمد شاه قاجار هفتمین و آخرین پادشاه قاجار
.
.
#iran_ghadime#ira
#iran_ghadime . احمد شاه قاجار هفتمین و آخرین پادشاه قاجار . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
02.08.2017 18:01:35
#iran_ghadime
‌.
نمایشگاه موتور هندا سال ۱۳۵۲
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#pi
02.08.2017 17:59:03
#iran_ghadime
.
سر در باغ ملی،خیابان سپه تهران سال ۱۳۰۹
.
.
#iran_ghadime#iran#g
#iran_ghadime . سر در باغ ملی،خیابان سپه تهران سال ۱۳۰۹ . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
02.08.2017 17:55:55
#iranghadime
.
عکس سپاه بهداشت سال ۱۳۵۵
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picold#p
10.07.2017 19:19:44
#iranghadime
.
اجرای نمایشنامه مولیر توسط شاگردان آلیانس در همدان اسفند ۱۳۰۴
.
.
#iranghadime . اجرای نمایشنامه مولیر توسط شاگردان آلیانس در همدان اسفند ۱۳۰۴ . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
10.07.2017 19:17:41
#iranghadime
.
عکس بهار آبادان سال ۱۳۵۵
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picold#pho
10.07.2017 19:14:57
#iranghadime
.
عکس زنان در استادیوم فوتبال .
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#picol
10.07.2017 19:12:47
#iranghadime
.
عکس از کارخانه تولید بیسکوئیت باغ وحش 
سال ۱۳۵۲
.
.
#iran_ghadime
#iranghadime . عکس از کارخانه تولید بیسکوئیت باغ وحش سال ۱۳۵۲ . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
10.07.2017 19:10:27
#iran_ghadime
.
عطاري هاي دست فروش در زمان قاجاريه
.
دوستان نظرات و پیشنهاد های
#iran_ghadime . عطاري هاي دست فروش در زمان قاجاريه . دوستان نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با ما در میان بگذارید ممنون . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
20.06.2017 07:30:55
#iran_ghadime
.
دو درويش در زمان قاجار
.
دوستان نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با
#iran_ghadime . دو درويش در زمان قاجار . دوستان نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با ما در میان بگذارید ممنون . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
20.06.2017 07:28:44
#iran_ghadime
.
جماعت خواب,جامعه چرتي
افرادي كه بعد از استعمال ترياك خوابيده اند
#iran_ghadime . جماعت خواب,جامعه چرتي افرادي كه بعد از استعمال ترياك خوابيده اند . دوستان نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با ما در میان بگذارید ممنون. . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
20.06.2017 07:26:56
#iran_ghadime
.
عكس دسته جمعي يك خانواده ايراني
.
دوستان نظرات و پیشنهاد های خود
#iran_ghadime . عكس دسته جمعي يك خانواده ايراني . دوستان نظرات و پیشنهاد های خودتون رو با ما در میان بگذارید ممنون . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
20.06.2017 07:23:30
#iran_ghadime
.
يكي از كاروانسراي هاي ايران
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#pico
20.06.2017 07:20:28
#iran_ghadime
.
گروهي از روزنامه نگاران ايران در نخستين سال هاي سلطنت رضا شاه په
#iran_ghadime . گروهي از روزنامه نگاران ايران در نخستين سال هاي سلطنت رضا شاه پهلوي. . . نظرات فراموش نشه دوستان . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
20.06.2017 06:34:10
#iran_ghadime
.
آبشار افرينه پل دختر حدود 50سال قبل
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadi
#iran_ghadime . آبشار افرينه پل دختر حدود 50سال قبل . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
16.06.2017 04:19:43
#iran_ghadime
.
چراغ گاز ساخت بلژيك طهران سال 1267
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim
#iran_ghadime . چراغ گاز ساخت بلژيك طهران سال 1267 . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
16.06.2017 04:17:32
#iran_ghadime
.
مراسم اعدام ميرزا رضا كرماني
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#pic
16.06.2017 04:12:59
#iran_ghadime
.
دبستان كسراي آبادان سال 1353
.
.
#iran_ghadime#iran#ghadim#
#pic
16.06.2017 04:10:56
#iran_ghadime
.
آبگرم گاو ميشي گلي سرعين در سال 1355
.
.
#iran_ghadime#iran#ghad
#iran_ghadime . آبگرم گاو ميشي گلي سرعين در سال 1355 . . #iran_ghadime#iran#ghadim# #picold#photo_old#iranold#iran_old#poto_iran#iranghadime
16.06.2017 04:06:44
Next