ਘੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ (@sweetjihaaghainttsrdaar) — ਸਫਰ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣਾ
ਤਾ ਸਾਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ।
ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣਾ
ਤਾ ਅਰਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖੋ।
Kro ji scan kro ji follow Snapchat te
Kro ji scan kro ji follow Snapchat te...more
18.06.2018 07:55:13
#जिदगी_अपने_हिसाब से जीनी चाहिए
#औरो_के कहने पर तो: शेर भी #सरकस🎪 में नाचते हैं.
#जिदगी_अपने_हिसाब से जीनी चाहिए #औरो_के कहने पर तो: शेर भी #सरकस🎪 में नाचते हैं...!@daljeet_singh_gill@jotramgarhia_@its_mannpreet@m_k_siwan@lovepreet.patti@love_ramgarhia___
26.05.2018 06:38:42
Advertisement
ਮਿੱਠਾ_ਸੁਰ_ਵੇ_ਰਬਾਬ_ਦਾ 
# ਪੱਗ_ਕੱਲਾ_ਕੱਪੜਾ_ਹੀ_ਨਾ 
# ਪੂਰਾ_ਨਕਸ਼ਾ_ਪੰਜਾਬ_ਦਾ @daljeet_sin
ਮਿੱਠਾ_ਸੁਰ_ਵੇ_ਰਬਾਬ_ਦਾ # ਪੱਗ_ਕੱਲਾ_ਕੱਪੜਾ_ਹੀ_ਨਾ # ਪੂਰਾ_ਨਕਸ਼ਾ_ਪੰਜਾਬ_ਦਾ @daljeet_singh_gill...more
09.05.2018 13:18:41
09.05.2018 07:55:22
Next