به زندگی مهیج من خوش اومدین 😉 (@sina_bayat_archaeology) — ی آبانی 🦂😲
دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران 👨‍🎓⛏🔍☠
مقداری مستند ساز 🎬🎥🎞😎
عاشق موسیقی🎧🎶🎵
بعضیا هستن اصن نمیشه دوسشون نداشت ! مثل من 😂
This user is hidden from public view.