سیباکو (@sibacoart) — چاپ عکسهایتان روی کاغذهای خاص
برای ثبت سفارشات به دایرکت پیام دهید
💥اولین و تنها دارنده‌ی فناوری Alu/TW printing درایران💥
09903101877 واتسپ
3d animation
#3d train
#انیمیشن
3d animation #3d train #انیمیشن...more
22.05.2019 18:52:50
3D Animation
#animation
#3dmodeling
04.05.2019 17:34:34
Advertisement
3d animation
#پویانمایی_سه_بعدی
01.05.2019 08:01:17
3d modeling&animating
#modeling
#animating 
#3d
3d modeling&animating #modeling#animating#3d...more
16.04.2019 10:44:54
مدلینگ و انیمیشن
#modeling
#animation
مدلینگ و انیمیشن #modeling#animation...more
12.04.2019 16:39:40
Movie
#music video
Movie #music video...more
08.04.2019 11:26:15
Advertisement
3d&  after effect
#after effects
3d& after effect #after effects...more
08.04.2019 10:47:44
3d modeling & material & lighting
#3dmodeling
3d modeling & material & lighting #3dmodeling...more
08.04.2019 10:27:09
3dmodeling
#3dmodeling
17.03.2019 21:17:54
Modeling&rendering
#modeling
Modeling&rendering #modeling...more
17.03.2019 21:16:48
Advertisement
Logomotion
Logomotion...more
17.03.2019 16:46:37
نوع کاغذ پارچه ای (نمدی)
 #glossyphotopaper
112 10
نوع کاغذ پارچه ای (نمدی) #glossyphotopaper...more
04.03.2019 22:12:20
نوع کاغذ آلومینیومی
#perfectprint
نوع کاغذ آلومینیومی #perfectprint...more
04.03.2019 22:07:46
نوع کاغذ پارچه ای
(نمدی)
#specialpapers
نوع کاغذ پارچه ای (نمدی) #specialpapers...more
04.03.2019 22:04:39
Advertisement
تویست
 #luxphotopaper
04.03.2019 22:00:53
نوع کاغذ بی همتا (تویست)
 #glossyphotopaper
نوع کاغذ بی همتا (تویست) #glossyphotopaper...more
04.03.2019 21:58:01
لوگوموشن
#logomotion
لوگوموشن #logomotion...more
04.03.2019 08:25:10
.
.
نمونه‌ی بخشی از تواناییهای پویانمایی و جلوه‌های ویژه @sibacoart .
.
#special
. . نمونه‌ی بخشی از تواناییهای پویانمایی و جلوه‌های ویژه @sibacoart . . #specialeffects#3danimation#3dmodeling
01.03.2019 13:07:15
Next
loading