بانه.kurd (@shaho._mohammd)
15.04.2019 17:49:26
ار بابا
ار بابا...more
31.01.2019 11:25:22
Advertisement
شیرکو بی کس👌
شیرکو بی کس👌...more
27.01.2019 21:01:03
14.01.2019 16:20:30
😏😏😏
😏😏😏...more
10.12.2018 15:20:00
کلیپ کی قدیمی ماموستا😍
کلیپ کی قدیمی ماموستا😍...more
01.12.2018 16:07:52
Advertisement
شرطه له دوای تو...
شرطه له دوای تو......more
26.11.2018 17:47:06
مله کونی😂😂😂
مله کونی😂😂😂...more
24.11.2018 15:21:56
ناسر. ره زازی
ناسر. ره زازی...more
17.11.2018 19:25:17
داده لاو لاو گیان 😆😙 به یادی ماموستا سه باح هه ورامانی 
گورانی بیژ عمر گاگلی
داده لاو لاو گیان 😆😙 به یادی ماموستا سه باح هه ورامانی گورانی بیژ عمر گاگلی...more
13.11.2018 18:23:12
Advertisement
😆😆
😆😆...more
01.11.2018 02:43:12
31.10.2018 17:16:05
ساتیک گوی بدن بم درد و غمه
ساتیک گوی بدن بم درد و غمه...more
31.10.2018 00:02:52
هتا 9رویوه. دو و سه چن😂😂😂😂😂😂 چکی داناوه😂😂😂😂
هتا 9رویوه. دو و سه چن😂😂😂😂😂😂 چکی داناوه😂😂😂😂...more
27.10.2018 09:16:28
Advertisement
😍😍😍😙😙
😍😍😍😙😙...more
22.10.2018 18:57:19
کس تی ناگا له هاورم. 
له آزاری شه وی تا رم.
کس تی ناگا له هاورم. له آزاری شه وی تا رم....more
19.10.2018 17:10:19
قدری یک تر زانین زور گرینگه
قدری یک تر زانین زور گرینگه...more
05.10.2018 11:11:33
😍😍😍😍👍👍👍
😍😍😍😍👍👍👍...more
29.09.2018 12:07:35
Next
loading