shahab_zand (@pvc_brj)
روز17دی روز به شهادت رسیدن بابک خرم دین تسلیت باد
16 4
روز17دی روز به شهادت رسیدن بابک خرم دین تسلیت باد...more
07.01.2019 12:07:39
14 0
04.01.2019 23:50:48
Advertisement
عشق
15 3
عشق...more
01.01.2019 21:52:32
14 1
27.12.2018 16:29:50
یلدا مبارک
17 5
یلدا مبارک...more
20.12.2018 23:12:21
گاهی میان مردم 
در ازدحام شهر 
غیر از تو هر چه هست 
فراموش میکنم ...! فریدون مشی
14 1
گاهی میان مردم در ازدحام شهر غیر از تو هر چه هست فراموش میکنم ...! فریدون مشیری...more
18.12.2018 23:22:18
Advertisement
‏ارزش ندارد که آدمی
 برای مبارزه کردن با 
کوته ‌فکران خود را آزرده سازد؛ 
زیرا پ
12 0
‏ارزش ندارد که آدمی برای مبارزه کردن با کوته ‌فکران خود را آزرده سازد؛ زیرا پیروزی بر آنان هیچ ارزشی ندارد. میکل_آنژ
10.12.2018 18:19:07
برای از بین بردن تاریکی،شمشیر نکش.
خشمگین نشو..
فریاد نزن... برای از بین بردن تا
15 1
برای از بین بردن تاریکی،شمشیر نکش. خشمگین نشو.. فریاد نزن... برای از بین بردن تاریکی،چراغ روشن کن. تاریک اندیشی؛قفلی است که تنها با کلید روشن اندیشی باز می شود.. اميركبير
04.12.2018 13:29:45
📋📋 اگر در جایی از شهر،
تهیدست و محتاجی یافت شود،
در همان نزدیکی،
دزد و جیب بر و
12 0
📋📋 اگر در جایی از شهر، تهیدست و محتاجی یافت شود، در همان نزدیکی، دزد و جیب بر و دشمن زیبایی ها و هر گونه بد کار دیگر هم پنهان خواهد بود! افلاطون
27.11.2018 18:36:09
در چنین...
شب هاي بی فریادرس

روزِخوش درخواب بایددیدوبس..! هوشنگ ابتهاج
10 0
در چنین... شب هاي بی فریادرس روزِخوش درخواب بایددیدوبس..! هوشنگ ابتهاج...more
22.11.2018 10:12:32
Advertisement
19 1
13.11.2018 23:34:15
در رفاقت مراقب آدمهای 
تازه به دوران رسیده باش،
هرگز به دیواری 
که تازه رنگ شده
16 0
در رفاقت مراقب آدمهای تازه به دوران رسیده باش، هرگز به دیواری که تازه رنگ شده نباید تکیه کرد! دیوید_سالینچر
10.11.2018 10:23:56
13 0
06.11.2018 19:25:13
15 0
04.11.2018 10:49:28
Advertisement
روز ٧آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ.مردی برای تمامی فصول تاریخ همایون باد
17 0
روز ٧آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ.مردی برای تمامی فصول تاریخ همایون باد...more
28.10.2018 17:14:11
14 2
24.10.2018 23:06:43
16 0
17.10.2018 18:41:29
به یادتان می‌آورم
تا بدانید که زیباترین منش
برای انسان محبت است ،
پــس مـحـبـت ک
15 1
به یادتان می‌آورم تا بدانید که زیباترین منش برای انسان محبت است ، پــس مـحـبـت کـنـیـد چه به دوست و چه دشمن که محبت دوست را بزرگ کنـد و دشمن را نیـز دوست ..!! کوروش کبیر
16.10.2018 10:53:42
Next
loading