Putri Novia Khan (@putnovkhan) — '99
🇮🇩-🇵🇰
Wallflower (?)
.
.
📷 : @rellaislami
459 15
Wallflower (?) . . 📷 : @rellaislami...more
18.08.2018 12:23:36
Fragile -last song,2010
364 24
Fragile -last song,2010...more
04.08.2018 08:55:46
Advertisement
Wear whtever u want. Ur body won't slay shit, ur confidence will .
.
.
📷 @rellai
543 50
Wear whtever u want. Ur body won't slay shit, ur confidence will . . . 📷 @rellaislami...more
26.04.2018 14:12:43
📷 : @ibnfdl
398 48
28.03.2018 12:34:03
📷 : @flaviamyy
439 35
11.02.2018 11:54:10
*Abaikan almet yang amat sangat besar
.
.
📷 : @angg1231
867 77
*Abaikan almet yang amat sangat besar . . 📷 : @angg1231...more
22.10.2017 11:15:29
Advertisement
📷 : @flaviamyy 😢
325 39
📷 : @flaviamyy 😢...more
13.09.2017 11:46:00
NGEKEK
249 23
NGEKEK...more
04.08.2017 16:05:46
Bitjfaceproblem
.
.
.
📷 : @flaviamyy
261 28
Bitjfaceproblem . . . 📷 : @flaviamyy...more
27.06.2017 12:07:43
Next