Nevin Özker (@nevinzker) — Istanbul-Türkiye... Fotoğraf kadrajlamak daha önce fark etmediklerimi keşfetmeyi öğretti bana😊 All photos are taken by me..
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini
173 8
ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
19.05.2019 06:15:55
Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun..
295 9
Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun..Geleceğimiz ve egemenliğimiz bilimin ışığında okuyan, araştıran, cumhuriyetine geçmişine vefa duygusuyla sahip çıkan, vicdanıyla insan hayvan sevgisiyle dolu, çevresine doğaya duyarlı çocuklarımızın ve kimsesiz çocukları da bu anlamda sarıp sarmalayan biz büyüklerin ellerinde..#mustafakemalatatürk#atatürk#mustafakemalatatürk🇹🇷#23nisanulusalegemenlikveçocukbayramı#23nisan#ulusalegemenlikveçocukbayramı#çocukbayramı#worldchildren#atatürkünçocuklarıyız#değirmenderesahil#gölcük#kadrajımdan#kadraj_arkasi#turkkadraj#cumhuriyet#april23sovereigntyandchildrensday#egemenlikkayıtsızşartsızmilletindir
23.04.2019 05:40:41
Dur Yolcu!

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, 
Bu toprak, bir devrin battığı y
310 7
Dur Yolcu! Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda, Gördüğün bu tepeler, Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, namus yolunda, Can veren Mehmed'in yattığı yerdir. Bu tepelerde koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele, Mehmed'in düşmanı boğuldu sele, Mübarek canını kanına kattığı yerdir. Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin, Yaptığı bu tepeler, amansız çetin, Bir harbin sonunda, bütün milletin, Hürriyet zevkini tattığı yerdir. Necmettin Halil Onan #mustafakemalatatürk#atatürk ##gazimustafakemalatatürk#çanakkale#çanakkaleşehitliği#çanakkalegeçilmez#çanakkalezaferi#çanakkalegezisi#şehitlik#18martçanakkalezaferi
18.03.2019 05:27:18
Next
loading