mostafa2255 (@mostafa22551)
15.12.2018 20:35:12
14.12.2018 09:55:24
Advertisement
14.12.2018 08:45:45
11.12.2018 21:06:07
11.12.2018 21:05:30
02.12.2018 15:40:32
Advertisement
02.12.2018 15:39:01
05.11.2018 21:28:21
23.10.2018 12:01:34
16.10.2018 20:26:44
Advertisement
15.10.2018 21:18:57
21.09.2018 16:47:19
16.09.2018 10:59:10
01.09.2018 07:51:46
Advertisement
جایی روفقا خالی
جایی روفقا خالی...more
22.08.2018 23:32:22
یه عروسی خوب خوب جایی بعضی ها واقعا خالی
یه عروسی خوب خوب جایی بعضی ها واقعا خالی...more
22.08.2018 23:31:23
هرکیم منه یاخینلاشسا دَدَمین روحونا آند اولسون کی گئچن ایل قوربان اولدی، وورام ج
هرکیم منه یاخینلاشسا دَدَمین روحونا آند اولسون کی گئچن ایل قوربان اولدی، وورام جیریلار😑...more
22.08.2018 08:21:41
بو گجه تک اوتوروب خاطره لر یاده گلیر

دفتر و شعر و قلم گوز یاشیم امداده گلیر  یا
بو گجه تک اوتوروب خاطره لر یاده گلیر دفتر و شعر و قلم گوز یاشیم امداده گلیر یادیما سن توشوسن هر گئجه ای نازلی نگار اورگیم پاره اولور هر نفسیم داده گلیر
29.07.2018 19:20:10
Next
loading