🇮🇹صابر مخیری 🇮🇷 (@mokhayeri_saber) — به گرگ گفتند:
تو ام مثل بقیه هر روز با یک اهو باش!!
گرگ گفت:
اگر میخاستم هر روز با یک آهو باشم
اسمم کفتار میشد نه گرگ...
❤Perspolis❤🖐+👍
👑💪👑💪
This user is hidden from public view.