۲۰،آبان گذشت 🇮🇷 (@mohammad.ebadi.ir) — ♣
٬٬مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال٬٬
٬٬Razi college٬٬
This user is hidden from public view.