Kim Phụng (@miumoonmimi) — - July's Girl ♀️ ♡ Cancer ♡ ♋♋♋
- Love Travel ♡ 🛫🛫🛫
- Black n Blue r the best ♡♡♡
°°°•Life is not fair – get used to it!•°°°
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Chuyện tình cảm giống như một ly sữa béo ngọt. Nhìn thì thèm mà uống thì ngán bo
Chuyện tình cảm giống như một ly sữa béo ngọt. Nhìn thì thèm mà uống thì ngán bome ra 😅...more
10.07.2018 18:47:50
Everything will be ok!
Everything will be ok!...more
21.10.2016 10:37:06
Next