ماندگار (@mandegar_pi) — بیچاره هنر 🖌📸،قرار بود التیام جان باشد زخم روحم‌شد
This user is hidden from public view.