Magdalena πŸ“ΈπŸ‹ (@magdaronco) β€” Nothing breaks like a heart πŸ’”
@silvi_tonoli, @martacollini_ poi la smetto giuroπŸ˜«πŸ™ƒπŸ’”
221 27
@silvi_tonoli, @martacollini_ poi la smetto giuroπŸ˜«πŸ™ƒπŸ’”...more
15.02.2019 17:12:10
πŸ’šπŸ’šπŸ’š
πŸ’šπŸ’šπŸ’š...more
28.01.2019 14:30:22
Advertisement
πŸ’Ÿ
πŸ’Ÿ...more
29.12.2018 13:04:50
.
20.12.2018 18:40:38
13.12.2018 17:35:24
24.10.2018 13:32:20
Advertisement
πŸ”₯
πŸ”₯...more
26.09.2018 12:44:06
πŸ€”
πŸ€”...more
17.09.2018 18:26:48
30.08.2018 09:48:33
13/08
13/08...more
14.08.2018 20:22:35
Advertisement
🌬
🌬...more
10.08.2018 13:38:32
🏍
🏍...more
24.08.2017 13:00:32
È la tua voce che mi tranquillizza
È il tuo modo di parlare, il tuo
modo di chia
È la tua voce che mi tranquillizza È il tuo modo di parlare, il tuo modo di chiamarmi, quel nomignolo che mi riservi. E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto io cerchi di trattenermi, se si tratta di te, io sono felice.
28.05.2017 06:46:04
πŸ™πŸ”™
πŸ™πŸ”™...more
17.03.2017 17:53:55
Next