Maeve Venus Takahashi ✈ (@maevevenus) β€” πŸ“ Los Angeles πŸ‡ΊπŸ‡Έ
Please DO NOT replicate my photos and videos. All the IG content are all taken by me, unless it’s indicated.
Travel is never a matter of money but of courage. #london #europe #londoneye #tr
Travel is never a matter of money but of courage. #london#europe#londoneye#travel...more
22.02.2019 13:06:40
Surround yourself with those who bring out the best in you, not the stress in yo
Surround yourself with those who bring out the best in you, not the stress in you. Literally! #beyourself
21.02.2019 18:30:01
One day, you'll be just a memory for some people. Do your best to be a good one.
One day, you'll be just a memory for some people. Do your best to be a good one. #realtalk#traveler#london#memories#europe
21.02.2019 18:14:55
When I was crazy traveling and I dyed my hair for fun LOL. Back in 2017, Taiwan.
When I was crazy traveling and I dyed my hair for fun LOL. Back in 2017, Taiwan. #traveler#yearoftheroaster#taiwan
21.02.2019 18:01:59
Princess and me. I, sometimes can barely get a grasp: knowing this kid is growin
Princess and me. I, sometimes can barely get a grasp: knowing this kid is growing up so fast. #throwback#timeflies#niece#kidsgrowuptoofast
21.02.2019 12:49:25
I love February. Can’t wait for spring! #flowers #nature
I love February. Can’t wait for spring! #flowers#nature...more
20.02.2019 15:58:36
Oh those fun years! Lol #throwback
Oh those fun years! Lol #throwback...more
20.02.2019 02:42:50
In this life we cannot always do great things. But we can do small things with g
In this life we cannot always do great things. But we can do small things with great love.Β #family
19.02.2019 16:23:59
Yesterday, I have to break the news to my niece that those are body soaps 🧼 and
Yesterday, I have to break the news to my niece that those are body soaps 🧼 and not a huge chunk of candies 🍭🀣 #ohkids#lush#color
17.02.2019 16:56:22
My shopping buddy ! Who spend more time with her phone lol. Love you little sis
My shopping buddy ! Who spend more time with her phone lol. Love you little sis 😘 #mihermana#family
17.02.2019 01:50:29
Throwback Thursday ! I miss those College years. #throwback
Throwback Thursday ! I miss those College years. #throwback...more
14.02.2019 18:08:26
Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong. #february #
Where there is love and inspiration, I don't think you can go wrong. #february#happy#happyvalentinesday
13.02.2019 21:12:58
I am in charge of how I feel and TODAY I am choosing HAPPINESS. #happy #mondaymo
I am in charge of how I feel and TODAY I am choosing HAPPINESS. #happy#mondaymotivation
12.02.2019 03:56:31
I miss London πŸ’• #london #europe
I miss London πŸ’• #london#europe...more
11.02.2019 16:05:59
The days you are most uncomfortable are the days you learn the most about yourse
The days you are most uncomfortable are the days you learn the most about yourself. #happy#smile
08.02.2019 17:31:53
Next destination ☺ #traveler #travel #happy
Next destination ☺ #traveler#travel#happy...more
05.02.2019 13:53:54
I'm thankful for my struggle because without it. I wouldn't have stumbled across
I'm thankful for my struggle because without it. I wouldn't have stumbled across my strength. #motivation#throwback#sundayfunday
04.02.2019 02:14:34
I miss the speed. #adrenalinejunkie #sports #throwbackthursday
01.02.2019 01:10:51
Next
loading