L2fine (@l2fine) — Just said to your eyes shine & smile ..
زندگی شمارگان رابطه هاست، رابطه هایی که تو رو شکوفا میکنه اما نیروی از بین بردنت
28 5
زندگی شمارگان رابطه هاست، رابطه هایی که تو رو شکوفا میکنه اما نیروی از بین بردنت رو هم داره، رابطه هایی که به سان نگاه یک کودک دنیا رو برات ساده و زیبا می‌انگاره اما به وسع صفر و یک ابر کامپیوتری پیچیده و دهشتناک، رابطه هایی که تیکه های ذهنت رو شبیه لمس پازِل روی میز بهم آشتی میده یا نه چون چرخش تیله توی گود همه تنت رو از هم منفک میسازه، رابطه گاهی آمیخته از تکرار اشتباهاتِ پشت سر نهاده و گاهی سرنخِ راه گریز به تکرار دردهای کشیده، رابطه با رنجِ نسیانِ رابطه ایی از گذشته و با شگفتی میلاد رابطه ایی از آینده تو رو از یاد می‌بره با هر اسم و خوانشی یا هر جنس و شاخصی از ازل تا ابد همراه توست، روزت را دریاب با آن مدارا کن بیست و چهار ساعت کامل به قدر کفایت هست تا روزی بزرگ گردد .. #لبخند
28.10.2018 01:08:39
آنچه در هلهله‌ی باد تابستان می‌بینم

گذر از خاطرات زندگیست،

نسیم مهربان دامن ما
61 2
آنچه در هلهله‌ی باد تابستان می‌بینم گذر از خاطرات زندگیست، نسیم مهربان دامن مادر، شمیم فروتن آورده‌ی دستان پدر، رایحه ای سرخ ز نخستین نگاه چشمی عاشق و روزهایی که پس یکدیگر، یک به یک آمدند و رفتند، اکنون برآنم که زندگی کنم، برآنم که عشق بورزم، برآنم که باشم، در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پُر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم کسانی که ستایش انگیزند .. در استقبال ترجمه چیدن سپیده دم احمد شاملو #احمدشاملو
28.07.2018 19:02:26
Advertisement
آگاهی از درگذشت تو نجوای خروشان شکستن بغضی بود از رنجش سکوت تو .. روحت شاد و یاد
36 0
آگاهی از درگذشت تو نجوای خروشان شکستن بغضی بود از رنجش سکوت تو .. روحت شاد و یادت گرامی...more
26.05.2018 12:19:58
همیشه از شاد بودن استقبال میکنم، از اینکه توی صدا و سیما سریالی رو ببینم که مردم
35 16
همیشه از شاد بودن استقبال میکنم، از اینکه توی صدا و سیما سریالی رو ببینم که مردم کشورم هر شب با دیدنش طعم تلخ زندگی رو به ریسه های در فام خنده می‌سپارند خوشحالم، از پیشرفت گروهی هنرمند که کوشش و باور ایشان در کنار مردم بودن هست احساس غرور می‌کنم اما .. ایران پایدار و دریغ است که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود ، مردم سوریه هم هرچه زودتر تا وقتی خیلی دیرتر نشده به صلح برسند ، شنیدم بودجه خوبی برای سریال پایتخت در نظر گرفتند و باز ایکاش‌ها که اگر به جای این مکان که سند تاریخ صنعت ایران بود لوکیشنی درست می‌کردند و بعد به اسم داعش بهش تعرض می‌کردند، اگر لیاقت باز نگاه داشتنش رو نداشتیم دست‌کم به موزه شدنش راضی بودیم ..
10.04.2018 17:17:54
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
سخن در
31 1
ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی
20.03.2018 23:55:05
سال پیش همین روزها بود غم جانکاه جاودان راد‌مردان پلاسکو و امسااال، دریا تو نیز
37 6
سال پیش همین روزها بود غم جانکاه جاودان راد‌مردان پلاسکو و امسااال، دریا تو نیز بمانند پلاسکو بی گناه و پاک چون همیشه اما نگذار این چنین بر جگرِ سوختگان داغ بر داغ بیافزاییم، بشتاب که هم‌پروازان نگران غم هم‌پروازند
14.01.2018 18:07:15
Advertisement
آنقدر ساده است که باورت نمیشه ، آنقدر ساده که میبینیش اما باورت نمیشه ، زندگی به
29 2
آنقدر ساده است که باورت نمیشه ، آنقدر ساده که میبینیش اما باورت نمیشه ، زندگی به قدر تک تک لحظه هات زیباست اگر باورش داشته باشی که زندگی همه در وجود توست .. روزت دریاب با آن مدارا کن ، بیست و چهار ساعت کامل از آن توست تا روزی بزرگ گردد ..
12.01.2018 21:45:37
دیشب شنیدم طاق بستان‌ات لرزید ، باور نکردم
 اشک بر چهره‌ی زنان و مردانت لغزید ،
57 4
دیشب شنیدم طاق بستان‌ات لرزید ، باور نکردم اشک بر چهره‌ی زنان و مردانت لغزید ، باور نکردم آنجا کودکی در سرماست ، سخن در نهانم خشکید این چه رازیست که هربار یلدا با عزای من و ما می‌آید امروز ایران همه قصر شیرین است ، فرهاد تو برافراشته باش ..
13.11.2017 11:52:20
پاییز برای از راه رسیدن دیر نیست؟
شاید تو هم بمانند ما آدما شب دیروزِ سفر از هیج
52 6
پاییز برای از راه رسیدن دیر نیست؟ شاید تو هم بمانند ما آدما شب دیروزِ سفر از هیجان خوابت نبرد در بارجامه‌ی تنت شوق شنیدن آوای رنگین خش‌خش برگ‌هایت بر زیر پا ، لمس سرمای سکوت نوازشگر غروبت در ذهن را بر یاد داشته باش ..
22.09.2017 21:57:25
پیش از آخرین پست ، سوگ سکوت کوی دانشگاه به خودم گفتم پست بعدی رو به شادی خواهم ن
42 1
پیش از آخرین پست ، سوگ سکوت کوی دانشگاه به خودم گفتم پست بعدی رو به شادی خواهم نگاشت و افسوس که محاسبات با من مث روزگار با تو سر لج داشت و بر دست خاک سپرده دیدمت مریم عزیز .. روحت شاد گرچه حد عمرت به بی نهایت زود ، آرام و بی هیاهو سر رسید
15.07.2017 22:42:19
Advertisement
ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خون‌بار منی، یاد رنگین رفیقانم را ب
36 0
ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خون‌بار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش ..
09.07.2017 08:49:57
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ایی من آهنم ، جان من فدای خاک پاک میهنم
38 1
ای دشمن ار تو سنگ خاره‌ایی من آهنم ، جان من فدای خاک پاک میهنم...more
07.06.2017 21:31:03
اشک رازی‌ست، لبخند رازی‌ست و عشق رازی‌ست زیرا که من ریشه‌های تو را دریافته‌ام، ز
36 1
اشک رازی‌ست، لبخند رازی‌ست و عشق رازی‌ست زیرا که من ریشه‌های تو را دریافته‌ام، زیرا که صدای من با صدایت آشناست ..
19.05.2017 20:42:19
چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
دریغ است ایران که ویران
26 0
چو ایران مباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود
15.05.2017 13:36:00
Advertisement
صحبت از طنز نیست، چه بسا بسیاری از ما با هر رنگ برهنه از اندیشه و افکار تنها روی
28 1
صحبت از طنز نیست، چه بسا بسیاری از ما با هر رنگ برهنه از اندیشه و افکار تنها روی گردانیم از آنچه که در اطراف می‌گذرد ..
28.04.2017 14:12:21
در راه جلجتا، در راه گانوسا  در تمامی راه‌ها سنگ‌هایی افتاده است پاره سنگ‌هایی ت
26 0
در راه جلجتا، در راه گانوسا در تمامی راه‌ها سنگ‌هایی افتاده است پاره سنگ‌هایی تکه‌های تیزی، ریگی که وا می‌دارتمان تا آهسته گام برداریم با‌ایستیم و به افتادگان یاری دهیم تا چون ما باز‌ایستادن را بیاموزیم ..
15.04.2017 14:28:53
گاهی اگر علاقه‌ی خود را به موسیقی غرب ابراز می‌دارم منکر ژرفی، پاکی و شرف موسیقی
21 0
گاهی اگر علاقه‌ی خود را به موسیقی غرب ابراز می‌دارم منکر ژرفی، پاکی و شرف موسیقی ایران نیستم تاب تحمل این مقدار حساسیت، لطافت، ظرافت و سحر آن نیست و چنگ در جگرم می‌اندازد ..
08.04.2017 13:09:27
گاهی از برای دیدار با خویش خیره به دادار آسمان چو خیام کافیست، گرچه مینای وجودت
22 0
گاهی از برای دیدار با خویش خیره به دادار آسمان چو خیام کافیست، گرچه مینای وجودت بر خشت دیوار اسیر ..
03.04.2017 20:37:16
Next
loading