Jo (@jovikahasibuan) β€” πŸ“Bandung
I Ride
11 Januari 2019 πŸŽ“
11 Januari 2019 πŸŽ“...more
12.01.2019 08:51:20
Nov 24th '18
Congratulation on your graduation day Arinta RIanti, S. T
So proud
Nov 24th '18 Congratulation on your graduation day Arinta RIanti, S. T So proud of you that day❀
25.11.2018 14:30:31
Advertisement
On the hunt for who i've not yet become
On the hunt for who i've not yet become...more
17.09.2018 01:49:30
Rule #32
Enjoy the little things
Rule #32 Enjoy the little things...more
11.09.2018 00:29:27
This love of ours.
It's something brilliant.
This love of ours. It's something brilliant....more
04.06.2018 19:10:53
Nobody can teach me who i am.
You can describe parts of me.
But who i am and wha
Nobody can teach me who i am. You can describe parts of me. But who i am and what i need. Is something i have to find out myself
21.05.2018 17:33:45
Advertisement
something never change between us
something never change between us...more
28.04.2018 14:37:38
The Joy of Achievement
The Joy of Achievement...more
18.04.2018 05:06:12
I find you next to me.
I find you next to me....more
12.03.2018 17:49:48
A sweet little trip.
A sweet little trip....more
08.01.2018 18:35:34
Advertisement
Lets Make Another Memory of Us.
Lets Make Another Memory of Us....more
31.12.2017 20:57:08
A sidekick to me πŸ‘ŠπŸ»
A sidekick to me πŸ‘ŠπŸ»...more
06.11.2017 17:08:32
Good things take times
Good things take times...more
02.11.2017 07:17:46
It creates me to who i am now
β€’
β€’
Taken by @arintarianti
It creates me to who i am now β€’ β€’ Taken by @arintarianti...more
24.09.2017 12:39:32
Advertisement
Taking turns forgiving each other.
Taking turns forgiving each other....more
05.09.2017 18:46:00
Lebaran Rame
Lebaran Rame...more
01.09.2017 04:59:02
Realist
Realist...more
23.08.2017 11:26:25
When you want something, all the universe conspires in helping you to  achieve i
When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Paulo Coelho
31.07.2017 19:43:11
Next
loading