J.Alinezhad (@j.alinezhad) — Aras Free Zone
13.08.2018 04:53:00
Advertisement
کشور دوست عراق،خرمشهر را مورد تجاوز قرار داد.
کشور دوست عراق،خرمشهر را مورد تجاوز قرار داد....more
30.06.2018 21:40:10
امیر عباس هویدا مرد اقتصاد ایران
ایشون تو ۱۳ سال رکورد زد
بعضی هام تو ۴۰ سال گند
امیر عباس هویدا مرد اقتصاد ایران ایشون تو ۱۳ سال رکورد زد بعضی هام تو ۴۰ سال گند روحش شاد یادش گرامی
25.06.2018 15:08:19
05.06.2018 18:39:23
Advertisement
...
21.04.2018 10:57:25
16.03.2018 21:54:16
@dior
03.03.2018 06:53:55
درایت نشون دادن که از اون بالا پرتش کردن پایین دستو پا شکسته بردنش نمیدونیم کجا!
درایت نشون دادن که از اون بالا پرتش کردن پایین دستو پا شکسته بردنش نمیدونیم کجا!!! درایتشون نبود احتمالا با آر پی چی زده بودنش!!! #دختران_خیابان_انقلاب#چهارشنبه_سفید
24.02.2018 02:58:53
Advertisement
@radio.ghermez
16.02.2018 06:34:07
کارتیمی✌✌
کارتیمی✌✌...more
04.01.2018 20:13:36
یه روز خوب✌✌
یه روز خوب✌✌...more
21.12.2017 21:51:40
@worldofdance
08.12.2017 22:04:14
Advertisement
۴ آذر روز جهانی مبازه با خشنونت علیه زن
خشونت علیه زنان در هیچ جای دنیا نبایدبا
۴ آذر روز جهانی مبازه با خشنونت علیه زن خشونت علیه زنان در هیچ جای دنیا نبایدبا آداب ورسوم سنت ها و اعتقادات مذهبی توجیه گردد. مصوبه سازمان ملل
24.11.2017 21:22:38
خودتان مقایسه کنید.
اولی زلزله کرمانشاه ومسئولین
دومی زلزله طبس و مسئولین
خودتان مقایسه کنید. اولی زلزله کرمانشاه ومسئولین دومی زلزله طبس و مسئولین...more
13.11.2017 17:08:47
🖕نژاد پرستی🖕
🖕نژاد پرستی🖕...more
25.10.2017 16:22:37
راست بگو راست بگوراست فردوس برینت کجاست؟
راست بگو راست بگوراست فردوس برینت کجاست؟...more
18.10.2017 11:23:33
Next
loading