🌵حـH๏รร∋īกــسینــــ🌵 (@ho3ein69j) — ...من یه دردم...
@shahinnajafi 
🌵 ❤ 🎧
@avrillavigne 
...مجهزب آنفالویاب...