mohammad hadi khajeh akhtaran (@hkhajehakhtaran) — Architect and Conservation and Resteration of historic sites at Shiraz University of Arts
این ادعا که حکومت نماینده مردم است،رویای پوچ و باطلی است
این ادعا که حکومت نماینده مردم است،رویای پوچ و باطلی است...more
09.02.2019 07:48:00
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد... خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد 
زن زیبا
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد... خواهم آمد گل یاسی به گدا خواهم داد زن زیبای جذامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ ... هر چه دشنام از لب خواهم برچید هر چه دیوار از جا خواهم برکند رهزنان را خواهم گفت : کاروانی آمد بارش لبخند ابر را پاره خواهم کرد من گره خواهم زد چشمان را با خورشید ، دل ها را با عشق ،سایه ها را با آب ،شاخه ها را با باد و به هم خواهم پیوست،خواب کودک را با زمزمه زنجره ها بادبادک ها به هوا خواهم برد گلدان ها آب خواهم داد ... خواهم آمد ،سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت پای هر پنجره ای شعری خواهم خواند هر کلاغی را کاجی خواهم داد مار را خواهم گفت : چه شکوهی دارد غوک آشتی خواهم داد آشنا خواهم کرد راه خواهم رفت نور خواهم خورد دوست خواهم داشت #سهراب_سپهری#کلوت
25.01.2019 17:34:50
Advertisement
بلاخره ما هم رفتیم فضا
بلاخره ما هم رفتیم فضا...more
19.01.2019 20:14:09
ای دوست به دوستی قرینیم ترا
هرجا که قدم نهی زمینیم ترا
در مذهب عاشقی روا کی باشد
ای دوست به دوستی قرینیم ترا هرجا که قدم نهی زمینیم ترا در مذهب عاشقی روا کی باشد عالم تو ببینیم و نه بینیم ترا #مولوی#مولانا#islamicart#dome#tiling
15.12.2018 20:40:48
وه که گر من بازبینم روی یار خویش را
تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را
یار بارافتا
وه که گر من بازبینم روی یار خویش را تا قیامت شکر گویم کردگار خویش را یار بارافتاده را در کاروان بگذاشتند بی‌وفا یاران که بربستند بار خویش را مردم بیگانه را خاطر نگه دارند خلق دوستان ما بیازردند یار خویش را همچنان امید می‌دارم که بعد از داغ هجر مرهمی بر دل نهد امیدوار خویش را رای رای توست خواهی جنگ و خواهی آشتی ما قلم در سر کشیدیم اختیار خویش را هر که را در خاک غربت پای در گل ماند ماند گو دگر در خواب خوش بینی دیار خویش را عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را گبر و ترسا و مسلمان هر کسی در دین خویش قبله‌ای دارند و ما زیبا نگار خویش را خاک پایش خواستم شد بازگفتم زینهار من بر آن دامن نمی‌خواهم غبار خویش را دوش حورازاده‌ای دیدم که پنهان از رقیب در میان یاوران می‌گفت یار خویش را گر مراد خویش خواهی ترک وصل ما بگوی ور مرا خواهی رها کن اختیار خویش را درد دل پوشیده مانی تا جگر پرخون شود به که با دشمن نمایی حال زار خویش را گر هزارت غم بود با کس نگویی زینهار ای برادر تا نبینی غمگسار خویش را ای سهی سرو روان آخر نگاهی باز کن تا به خدمت عرضه دارم افتقار خویش را دوستان گویند سعدی دل چرا دادی به عشق تا میان خلق کم کردی وقار خویش را ما صلاح خویشتن در بی‌نوایی دیده‌ایم هر کسی گو مصلحت بینند کار خویش را #سعدی#night#alone#sorrow#love
14.12.2018 21:14:12
marvdasht petrochemical company
by @hkhajehakhtaran 
#photoghraphy
marvdasht petrochemical company by @hkhajehakhtaran#photoghraphy...more
07.12.2018 22:00:54
Advertisement
مدیر مدرسه میگفت:
"خیلی مودبانه، معلم که اومد تو کلاس پاشید"
اما من نفهمیدم...
چ
مدیر مدرسه میگفت: "خیلی مودبانه، معلم که اومد تو کلاس پاشید" اما من نفهمیدم... چی پاشید چرا پاشید کجا پاشید مرحوم حسین پناهی photo by @f_akhtaran74#کودکان#concinnity
17.10.2018 19:29:24
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست
این سبزه که امروز
ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست بی بادهٔ گلرنگ نمی‌باید زیست این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزهٔ خاک ما تماشاگه کیست #خیام#ابر#کوه photo by @hkhajehakhtaran
13.10.2018 21:38:18
Hard work has never killed anyone, worrying about destroying the person
سخت کوشی
Hard work has never killed anyone, worrying about destroying the person سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد #رفیق
14.09.2018 21:00:31
Advertisement
انقدری که ماها به ماه تولدمون می نازیم
هیتلر به ابهتش نمینازید ! We are giving a
انقدری که ماها به ماه تولدمون می نازیم هیتلر به ابهتش نمینازید ! We are giving a month to our birthday Hitler does not impress you! #happybirthday#hitler
14.08.2018 20:51:29
روزی گفتی شبی کنم دلشادت 
وز بند غمان خود کنم آزادت 
دیدی که از آن روز چه شبها ب
روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفته‌ی خود هیچ نیامد یادت؟ #شبتاب#Luminescent
09.08.2018 22:11:36
بسی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی 
#فردوسی#Ferdowsi
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی #فردوسی#Ferdowsi...more
02.08.2018 14:05:22
Advertisement
after three months of the effort , the imaging project of nasir al-molk mosque w
after three months of the effort , the imaging project of nasir al-molk mosque was completed with a photo of massoud shishegarand the best pattern of the mosque's flower #symmetry#proportion#balance
18.05.2018 11:32:49
فلبداهه در کمتر از 10 دقیقه
فلبداهه در کمتر از 10 دقیقه...more
18.04.2018 07:21:52
Next
loading