Guilherme Lins (@guilins19) β€” πŸ‡§πŸ‡· Salvador - BA
1.9 years πŸƒ
🐢 Dog - @freddylins  πŸ–€
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:02:58
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:02:39
Advertisement
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:02:20
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:01:54
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:01:33
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:01:10
Advertisement
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:00:43
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:00:30
πŸ–€πŸΆ
πŸ–€πŸΆ...more
01.04.2019 09:00:05
"Jamais sofra antecipadamente, pense positivo, acredite nos seus sonhos, nunca d
225 5
"Jamais sofra antecipadamente, pense positivo, acredite nos seus sonhos, nunca desista de lutar, a vida Γ© generosa para aqueles que acreditam nela". πŸ’™πŸƒ
03.03.2019 10:44:06
Advertisement
πŸ’™πŸƒ "ObstΓ‘culos existem apenas para um propΓ³sito, serem vencidos".
132 6
πŸ’™πŸƒ "ObstΓ‘culos existem apenas para um propΓ³sito, serem vencidos"....more
15.02.2019 15:35:52
πŸ’™πŸƒ
219 8
πŸ’™πŸƒ...more
10.02.2019 14:37:04
"Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo,
155 3
"Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo, Γ© somente o amor de mΓ£e".πŸ–€πŸƒ
07.02.2019 21:33:17
πŸ–€πŸƒ"NΓ£o espere dar certo, faΓ§a dar certo".
216 7
πŸ–€πŸƒ"NΓ£o espere dar certo, faΓ§a dar certo"....more
01.02.2019 17:43:11
Advertisement
πŸ–€πŸƒπŸΆ
189 7
πŸ–€πŸƒπŸΆ...more
25.01.2019 14:47:27
πŸ–€πŸ‘ŒπŸΎπŸƒ
πŸ–€πŸ‘ŒπŸΎπŸƒ...more
18.01.2019 13:10:20
2019//2009 
#10yearchallenge πŸ–€πŸƒ
150 2
2019//2009 #10yearchallenge πŸ–€πŸƒ...more
18.01.2019 11:26:15
πŸ–€πŸ‘ŒπŸΎπŸƒ
121 0
πŸ–€πŸ‘ŒπŸΎπŸƒ...more
15.01.2019 22:27:54
Next
loading