foad (@foadahmadi66) — 💫👑🏆MUAY THAI🏆👑💫
❤️cooper❤️
❤️cooper❤️...more
07.09.2018 18:40:34
20.07.2018 18:33:53
Advertisement
برام از خاطره سنگری بساز
بید بی ریشه رو شن باد میبره
نسل بی گذشته رو خاک غریب
مث
برام از خاطره سنگری بساز بید بی ریشه رو شن باد میبره نسل بی گذشته رو خاک غریب مثل شخم کهنه از یاد میبره میخوام از باغچه ی سبز این روزام سبد خاطره هامو پر کنم میخوام از عطر دوباره گم شدن شهر سالخوردگی هامو پر کنم...
06.10.2016 16:11:51
احساس میکنم کسی که نیست
کسی که هست را از پا در می اورد...
احساس میکنم کسی که نیست کسی که هست را از پا در می اورد......more
30.09.2016 11:33:56
دوستان دروغین همچون سایه اند;
زمانی که ما زیر نور گام بر میداریم، از همه به ما ن
دوستان دروغین همچون سایه اند; زمانی که ما زیر نور گام بر میداریم، از همه به ما نزدیکترند، ولی تا وارد تاریکی میشویم زودتر از همه ما را ترک میکنند...
24.09.2016 21:24:25
روز تولدم با دوست عزیزم مهندس کرمی نازنین...
روز تولدم با دوست عزیزم مهندس کرمی نازنین......more
05.08.2016 20:05:08
Advertisement
حالم خوب است 
هنوز خواب مى بينم 
ابرى مى آيد 
و مرا تا  سر آغاز روييدن
بدرقه مى
حالم خوب است هنوز خواب مى بينم ابرى مى آيد و مرا تا سر آغاز روييدن بدرقه مى كند......more
01.08.2016 05:02:26
دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده...
دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده......more
27.07.2016 17:48:56
صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم...
صدایی تو جهانم نیست، فقط تصویر میبینم......more
14.05.2016 22:09:47
یک روز رسد غمی به اندازه کوه... یک روز رسد نشاط اندازه دشت... افسانه زندگی چنین
یک روز رسد غمی به اندازه کوه... یک روز رسد نشاط اندازه دشت... افسانه زندگی چنین است عزیز... در سایه کوه باید از دشت گذشت...
03.05.2016 05:10:42
Advertisement
در همه جای این زمین همنفسم کسی نبود،‍ ‌  زمین دیار غربت است از این دیار خسته ام،
در همه جای این زمین همنفسم کسی نبود،‍ ‌ زمین دیار غربت است از این دیار خسته ام، به گرد خویش گشته ام سوار این چرخو فلک، بس‌است تکرار ملال ز روزگار خسته ام....
10.04.2016 15:41:34
در کنار پدر عزیز و بزرگوارم...
در کنار پدر عزیز و بزرگوارم......more
21.03.2016 20:39:05
خوش به حال جام لبریز از شراب‌‌ ‌خوش به حال افتاب. ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ای دل من، گرچه در ا
خوش به حال جام لبریز از شراب‌‌ ‌خوش به حال افتاب. ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ای دل من، گرچه در این روزگار ‌ ‌ ‌جامهٔ رنگین نمیپوشی به کام، ‌ ‌بادهٔ رنگین نمیبینی به جام، ‌ ‌نقل و سبزه در میان سفره نیست، ‌جامت از آن می که میباید تهیست، ‌ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم! ‌ ‌ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب! ‌ ‌ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار!...
19.03.2016 20:47:14
لحظه ها میگذرد...
آنچه بگذشت نمی آید باز...
قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغ
لحظه ها میگذرد... آنچه بگذشت نمی آید باز... قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز......more
17.01.2016 21:32:17
Advertisement
06.01.2016 19:10:45
ای گل تازه....ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را 
خبر از سرزنش خار جفا نیست تور
ای گل تازه....ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تو را خبر از سرزنش خار جفا نیست تورا ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست تورا با اسیر غم خود رحم چرا نیست تورا جان من ... جان من سنگ دلی دل به تو دادم غلط است رفتن اولاست ز کوی تو ستادن غلط است تو نه آنی که غم عاشق زارت باشم دیگری جز تو مرا اینهمه آزار نکرد انچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد بشنو پند منو مکن قصد دل آزردن خویش ور نه بسیار پشیمان شوی از کرده خويش
06.01.2016 19:10:19
25.12.2015 07:57:44
25.12.2015 00:34:22
Next
loading