📷📷گرافیست و عکاس📷📷 (@farzad.ghasemzadeh) — یه فروردینی
بدون سیگار و با لبخند وارد شوید
عاشق 📷📽📸
This user is hidden from public view.