ligaviewer telegram channel
Subscribe to our Telegram channel!
https://t.me/ligaviewer
fahimeh fathizadeh (@fahimehfathizade)
.
این عکس قدیمی احتمالا مربوط به تابستان سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی می باشد، ک
. این عکس قدیمی احتمالا مربوط به تابستان سال هزار و سیصد و پنجاه شمسی می باشد، که مراسم عروسی جناب آقای محمدپور که یکی از اساتید باتجربه و باسواد دبیرستانهای لاهیجان قبل از انقلاب بودند با سرکار اکرم خانم مجاوری می باشد که این جشن در منزل زنده یاد روانشاد عمه جان عزیزم احسان خانم فتحی زاده که زن دایی عروس خانم بودند برگزار شده بود چون عمه جان عزیزم بسیار مهربان و در محبت کردن به دیگران زبانزد خاص و عام بودند و موقعی که منزلشان در محله قدیمی پردسر لاهیجان بود حدود چهار پنج عروسی از فامیل و آشنایان را در منزلشان برگزار کردند که این جشن یکی از آن مراسم ها میباشد، این عکس هم توسط عکاسی شیوا لاهیجان که واقع در تازه بازار محله گابنه لاهیجان بود گرفته شده است، حاضرین درعکس ازسمت چپ نفر اول، زنده یاد روانشاد هایده خانم محمودی، نفردوم زنده یاد روانشاد زهره خانم نیری، نفربعدی حاضر نیستند چهره شان شناخته شود، سپس سرکار نایره خانم محمودی، بعد از آن خودم فهیمه فتحی زاده، و نفر بعد از من سرکار نسرین خانم فلاح خیر و سپس سرکارعاطفه خانم محمودی می باشند که با عروس خانم و آقا داماد عکسی به یادگار گرفته ایم. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا#لاهیجان
17.10.2019 13:26:16
.
این عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش میباشد، مورخ شهریورماه سال هزار و سیصد و چه
. این عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش میباشد، مورخ شهریورماه سال هزار و سیصد و چهل و نه شمسی که مراسم گودبای پارتی سرکار گلرخ خانم نقیبی با جناب آقای سپهری که یکی از اساتید با سابقه و مهم دبیرستانهای لاهیجان بودند هست که بعد از ازدواج می خواستند برای ادامه تحصیل به آمریکا بروند ، چون درآن موقع برای رفتن به خارج ازکشور معمولا برای خداحافظی از فامیل و دوستان یک جشنی می گرفتند که به آن مراسم گودبای پارتی می گفتند که در آن به رقص و پایکوبی وشادی مشغول میشدند، حاضرین درعکس ازسمت چپ نفر اول دختر عموی عزیزم الهه خانم فتحی زاده، بعد از آن خودم فهیمه فتحی زاده، سپس سرکار مهوش خانم طوافی که لباسشان بسیار جالب و نقره دوزی قدیم که متعلق به اجداشان بود که فکر میکنم قدمتش نزدیک به یک قرن پبش برسد، بعد از آن عروس خانم زیبا سرکار گلرخ خانم نقیبی، نفربعدی ایشان راضی به تشیخیص هویتشان نیستند و نفر آخر سرکار فرخنده خانم فرزام می باشند، این عکس درمنزل آقای نقیبی واقع درمحله قدیمی گابنه لاهیجان که نزدیک مسجد تاریخی اکبریه لاهیجان بود توسط فتوصفا لاهیجان گرفته شده است. . . . . #لاهیجان_قدیم#لاهیجان_سیتی#لاهیجانیها#لاهیجانیا#لاهیجان
10.10.2019 11:26:19
Advertisement
این عکس قدیمی مربوط به شصت وهفت سال پیش مورخ سال هزاروسیصدوسی ویک شمسی ازسرای مح
این عکس قدیمی مربوط به شصت وهفت سال پیش مورخ سال هزاروسیصدوسی ویک شمسی ازسرای محمدعلی خانی یاسرای مطلق لاهیجان واقع درخیابان کاشف شرقی میباشد که زنده یاد شادروان پدرعزیزم احمدآقای فتحی زاده درجمع مهرومحبت دوستانش عکسی به یارگار گرفته اند، حاضرین درعکس که ازبنیان گذاران اولیه مرکز خرید این سرا یا بقول امروزی ها سیتی سنتر قدیم میباشند ردیف پایین نشسته ازسمت راست نفراول زنده یاد روانشادمرحوم محمدجعفرارشادی، نفردوم زنده یاد روانشادمرحوم مظفری، نفرسوم شناخته شده نیست، ردیف وسط نشسته ازسمت راست نفراول زنده یاد روانشاد مرحوم مرتضی ذوقی توانا نفردوم جناب آقای حسن صادقی، نفرسوم پدرعزیزم زنده یادروانشاد مرحوم احمد فتحی زاده، نفرچهارم زنده یادروانشاد مرحوم شمس معطر، ردیف بالاایستاده ازسمت راست نفراول زنده یاد روانشادمرحوم شریفی، نفردوم زنده یادروانشادمرحوم محمدذوقی توانا، نفرسوم زنده یاد روانشادمرحوم پاکدل، نفرچهارم پسربچه جوان جناب آقای حسین محمایی، وپشت سرشان زنده یاد روانشاد مرحوم حبیب الله پرهیزی می باشند، #لاهیجان قدیم#لاهیجان سیتی#لاهیجانیا#لاهیجانیها،
03.10.2019 09:59:38
64.
این دوعکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش مورخ مهرماه سال هزاروسیصدوچهل شمسی ومهر
64. این دوعکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش مورخ مهرماه سال هزاروسیصدوچهل شمسی ومهرماه سال هزاروسیصدوچهل ویک شمسی موقعی که دانش آموز کلاس اول ودوم دبستان ستوده لاهیجان بودم می باشد، این عکسها توسط عکاسی الکتریکی سیروس لاهیجان که متعلق به آقای چهره نگاری که درابتدای کوچه برق لاهیجان قرارداشت گرفته شده است، معلم کلاس اول ما زنده یادشادروان خانم نیک بخش یامیرمجلسی ومعلم کلاس دوم مازنده یاد شادروان خانم نقاش صورتگر ومدیرمدرسه زنده یادشادروان خانم مرادی یا نقیبی وناظم مدرسه سرکارخانم علیزاده راستان یا همسرگرامی زنده یاد شادروان دکتر مرادی بودند، لازم به یادآوری است درآن تاریخ بخاطر اینکه ازپارچه داخلی کشورحمایت شود اونیفورم مدرسه را ما درآن موقعها روپوش مدرسه می گفتیم حتما بایدازپارچه وطن تهیه میشد که به اونیفورم ماوطنی یا اورمک میگفتند وروی یقه بایستی اسم مدرسه رامی نوشتیم همچنان که درعکس اول مشهود است بعد موقعی که دانش آموز کلاس دوم بودم یقه گیپور تازه مدشده بود آنوقت زدن هرنوع یقه انتخابی بود، که درعکس کلاس دوم یقه گیپور روی وطنی ام زده ام، این موضوع هم متذکرشوم برای اینکه مثلا ژست بگیریم وپز بدهیم مدرسه ستوده می رویم به زبان گیلکی شعر می خواندیم ، دبستادن ستوده می مهر مره دامن تنگ بدوته، یعنی من به دبستان ستوده می روم بخاطرهمین مادرم برایم دامن تنگی دوخته است حال آن تنگی دامن نمی دانم چه ربطی به ماجرا داشت حتما برای جوردرآمدن قافیه شعربود، این بودداستان به مدرسه رفتن ما، #لاهیجان#لاهیجانیا#لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها
26.09.2019 10:28:49
این عکسهای قدیمی مربوط به اوایل دهه پنجاه شمسی می باشد که روزعروسی پسرعموی عزیزم
این عکسهای قدیمی مربوط به اوایل دهه پنجاه شمسی می باشد که روزعروسی پسرعموی عزیزم جعفرآقای فتحی زاده باشهین خانم عزیز احمدی پور هست، که ما اعضاء فامیل خانواده به اتفاق عکسی به یادگارگرفته ایم، حاضرین درعکس اول ازسمت چپ پسرعمه عزیزم آقای دکترنادرجهانگیری بعدازآن خواهرعزیزشان دخترعمه عزیزم لوییزخانم جهانگیری، آقاداماد، عروس خانم نفر بعدازآن ایشان نمی خواستندچهره شان شناخته شود وسپس خودم فهیمه فتحی زاده که یادم هست لباسم ازپارچه فرانسوی بود که پرچم کشور درآن نقش بسته بود وکفشم ورنی زردبود که درآن موقع همیشه ازلاهیجان به رشت رفته وازکفاشی نایس که معروف بود کفش تهیه می کردیم، درعکس دوم حاضرین ازسمت چپ دخترعموی عزیزم شکوفه خانم فتحی زاده، سرکارخانم نوروزی، دخترعموی عزیزم شهره خانم فتحی زاده، خودم فهیمه فتحی زاده، دخترعموی عزیزم الهه خانم فتحی زاده، نفربعدی ایشان نمی خواستندچهره شان مشخص شود نفربعدی که نیمرخ چهره اش دیده می شود دخترعمه عزیزم فرشته خانم یزدان عاشوری، نفرآخردخترعمه عزیزم فروغ خانم یزدان عاشوری می باشند، درعکس سوم حاضرین ازسمت چپ دخترعموی عزیزم شهره خانم فتحی زاده، سرکارخانم نوروزی، دخترعموی عزیزم الهه خانم فتحی زاده، خودم فهیمه فتحی زاده، نفربعدی راضی به شناخت چهره شان نیستند، نفر آخر دخترعموی عزیزم شکوفه خانم فتحی زاده می باشند، درعکس چهارم که مراسم عقدکنان جعفرآقاوشهین خانم می باشد که درآن تاریخ رسم بود دردوروزجداگانه مراسم عقدوعروسی راجشن می گرفتند، حاضرین ازسمت چپ پسرعموی عزیزم آقای اسماعیل فتحی زاده که مدت چهل سال است مقیم کشورفرانسه می باشد، پشت سرشان آن خانم چادری که نیم رخشان باچهره خندان دیده می شود مادربزرگ محترم عروس خانم ودخترعموهای عزیزم زنده یادمرحومه خانم جلیلی یامدرسی می باشند، بعدازپسرعموی عزیزم شکوفه خانم فتحی زاده دخترعموی عزیزم می باشد که مدت بیست وپنج سال است مقیم کشورکانادا می باشند، دخترعمه بسیارعزیزم لوییزخانم جهانگیری، دخترعمه عزیزم فرشته خانم یزدان عاشوری نفربعدی ، ایشان راضی به شناخت چهره شان نیستند، بعدازآن خودم فهیمه فتحی زاده، دخترعمه عزیزم مرحومه زنده یاد مکرم خانم سمیع زاده، پشت عکس دخترعمه عزیزم فروغ خانم یزدان عاشوری می باشد، ودخترخانم کوچولوی خوشکل ونازی هم که درعکس دیده میشود نهال خانم نوروزی دخترعزیز دخترعموی عزیزم فاطی خانم فتحی زاده می باشدکه سالهاست مقیم کشورآمریکا میباشند ودارای دودخترخانم های شایسته به نامهای بهاره وجوانه می باشند . #لاهیجان#لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
19.09.2019 08:25:32
58.
این دوعکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش مورخ چهارم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصدوچ
58. این دوعکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش مورخ چهارم اردیبهشت ماه سال هزاروسیصدوچهل ونه شمسی می باشد که مراسم جشن تولد آقای افشین گلشاهی هست که مادوستان قدیمی توسط استودیوعکاسی شهاب لاهیجان عکسی به یادگاری گرفته ایم، حاضرین درعکس نفرات نشسته ازسمت چپ خانمها فخری شکوری، نفردوم ایشان راضی به تشخیص هویتشان نبودند بعدازآن خودم فهیمه فتحی زاده، مهوش طوافی، فاطی شمس کهن، نفرات ایستاده از سمت چپ خانمها شکوفه گلشاهی، رفعت گلشاهی، شهنازمحمودی، منیرکیومرثی، هستند، درعکس دوم ازسمت راست خانمها شهنازمحمودی، فاطی شمس کهن، نفرسوم راضی به تشخیص هویتشان نبودند بعدازآن خودم فهیمه فتحی زاده، فخری شکوری، پسربچه خوشکلی هم که با دست فخری خانم شیطنت می کند که پشت کیک تولدش دیده می شود که درآن تاریخ فکر میکنم سه یا چهارسالش بود آقای افشین گلشاهی پسربزرگ مرحوم اسماعیل آقای گلشاهی وسرکارخانم شهنازمحمودی می باشند. #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیا#لاهیجانیها
12.09.2019 08:15:01
Advertisement
.
این عکس قدیمی مربوط به سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی میباشد ، که ما زیر
. این عکس قدیمی مربوط به سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی میباشد ، که ما زیر درختان مرکبات رامسر مشغول خوردن بستنی لیوانی پاک هستیم، چون در آن سالها بعد از تبدیل شدن بستنی سنتی دستی که خیلی هم خوش مزه بود که معمولا لای بستنی حصیری مربای آلبالو می ریختند که ما اول مربا را می لیسیدیم و بعد خود بستنی را می خوردیم به مدل کارخانه ای سه نوع بود، چوبی، قیفی، لیوانی، که دراین عکس مدل لیوانی اش هست، حاضرین در عکس از سمت چپ آقای علیرضا یا مسعود طایفه، خودم فهیمه فتحی زاده، ناهید خانم طایفه، اکرم یا گیلان خانم، پسر جوانی هم که دراز کشیده، جوان ناکام زنده یاد شادروان محمد علی طایفه می باشد، . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
25.08.2019 19:30:51
.
این عکس قدیمی مربوط به تاریخ تابستان سال هزار و سیصد و شصت شمسی می باشد که روز
. این عکس قدیمی مربوط به تاریخ تابستان سال هزار و سیصد و شصت شمسی می باشد که روز عروسی پسر عمه عزیزم جناب آقای دکتر نادر جهانگیری می باشد که همسر عزیزشان ایرلندی بودند، در این عکس مادرعزیزم کشور خانم رحیمی بشر از سمت راست، عروس خانم ، آقا داماد، و پدر عزیزم احمد آقای فتحی زاده عکسی به یادگار گرفته اند. دکتر نادر جهانگیری یکی ازچهره های مهم مشاهیر لاهیجان و گیلان می باشند، ایشان چون در زمان جوانی پدرشان را از دست داده بودند وابستگی زیادی به پدر عزیزم که دایی شان بود داشتند و با راهنمایی و تشویق ایشان برای تحصیلات عالیه راهی کشور انگستان شدند و بعد ازگرفتن مدرک دکترا با مریم خانم که متخصص علوم تغدیه بودند آشنا شده و برای ازدواج به ایران آمدند و دردانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد زبان انگیسی مشغول به کار شدند و در این مدت تحقیقات وسیعی درزمینه گویش زبان گیلکی و واژه نامه ها کردند و دارای دو فرزند شایسته به نامهای امیر و لیلا که هر دو شان ازنوابغ می باشند شدند،بخصوص دخترخانمشان دکتر لیلا جهانگیری بعد ازگرفتن مدرک دکترای داروسازی از دانشگاه فردوسی مشهد که مدت سه سال و نیم طول کشید به دانشگاه کمبریج انگلستان رفته و بعد از گرفتن مدرک داروسازی هسته ای راهی آمریکا شدند و پست داک ش را در دانشگاه هاروارد بوستون آمریکا گذراندند و به عنوان استاد دانشگاه های معتبر انگلستان مشغول به کار هستند، دکتر جهانگیری هم چندسالی است بعد ازفوت همسر نمونه، فداکار و زیبایش به همراه پسر و دخترشان مقیم کشور انگلیس می باشند. یکی از تالیفات ایشان، در زمینه زبان گیلکی و گویش لاهیجان و واژه نامه ها می باشد که درپیش گفتارش زندگی نامه استاد هم ذکر شده است.عکس روی جلد کتاب هم ضمیمه مطالب می باشد. در ضمن امروز چهارمین سال درگذشت مادر از جان بهترم کشور خانم رحیمی بشر است، که تمام عمرش چون فرشته ها زیست و همچون فرشته ها ،پاک ومعصوم به آسمانها پرکشید که بعد از رفتنش دنیا و زیباییش را به یک شکل دیگر میبینم. آنهایی که مادر و پدرشان درقیدحیات هستند قدرشان را بدانند و تاج گلی را که می خواهند بعد از فوتشان بر سر مزارشان ببرند ، شاخه گلی را با محبت در زمان حیاتشان تقدیمشان کنند. . .صمنالازم به یادآوری است کتاب دکتر جهانگیری انتشارات ایلیا رشت می باشد ، . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
19.08.2019 12:15:04
.
این دو عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش ، مورخ شهریور ماه سال هزار و سیصد و چهل
. این دو عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش ، مورخ شهریور ماه سال هزار و سیصد و چهل و نه شمسی می باشد، که روز عروسی دوست خوبمان مهناز جان امین با آقای دکتر فقیه محمدی بوده که این دو فرشته فوت شدند، باشد یادی از دو عزیز از دست رفته کرده باشم،ضمنا متذکر شوم مراسم عروسی در منزل آقای امین واقع در محله امیرشهید لاهیجان می باشد . در عکس اول از سمت چپ شیرین خانم میرمجلسی، خودم فهیمه فتحی زاده، عروس خانم ، آقا داماد، صمیمی ترین دوست مهناز جان رویا خانم لاهیجی، توسط عکاسی پلازا لاهیجان عکسی به یادگار گرفته ایم، درعکس دوم نفرات ایستاده از سمت چپ خانم ها هایده امامپور، گیتی نجفی، شهلا ماهر ، حسینی نسب، شهناز یاور، فهیمه فتحی زاده،عروس خانم، آقا داماد، شهناز ستایش، شیرین میرمجلسی، احسان شکوهی، نفرات نشسته از سمت چپ خانمها روح انگیز پرهیزی، رویا لاهیجی، پیراهه سعادت، شیرین طوافی، نسرین اکرامی می باشند. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
12.08.2019 09:11:36
.
این عکس قدیمی مربوط به چهل و شش سال پیش مورخ سال هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی
. این عکس قدیمی مربوط به چهل و شش سال پیش مورخ سال هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی می باشد، که مربوط به جشن عروسی درسالن پیشاهنگی سابق لاهیجان یا کانون بازنشستگی فعلی هست، ازطرف راست نفر اول شیرین خانم احمدی پور و بعد از آن دختر عموهای عزیزم خانمهای الهه، شهره، شکوفه فتحی زاده و بعد از آن خودم فهیمه فتحی زاده، سیمین خانم احمدی پور، ناهید خانم طایفه و پسرجوانی که پایین نشسته جوان ناکام زنده یاد شادروان حمید احمدی پور می باشد که درآن مراسم عکسی به یادگار توسط عکاسی صفا لاهیجان گرفته ایم. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
07.08.2019 11:01:05
Advertisement
این عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش می باشد، مورخ مرداد ماه سال هزار و سیصد و چهل
این عکس قدیمی مربوط به نیم قرن پیش می باشد، مورخ مرداد ماه سال هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی هست که من ازسمت چپ به اتفاق دخترعموی عزیزم شکوفه خانم فتحی زاده که فعلا مقیم کشورکانادا می باشند درحیاط منزل جد پدری مان واقع درمحله قدیمی گابنه لاهیجان عکسی به یادگارگرفته ایم. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
01.08.2019 09:23:27
.
این عکس قدیمی مربوط به شصت سال پیش می باشد، سال هزار و سیصد و سی و هشت شمسی اس
. این عکس قدیمی مربوط به شصت سال پیش می باشد، سال هزار و سیصد و سی و هشت شمسی است که از سمت چپ فرخنده خانم فرزام و من به اتفاق برادر و خواهرم درحیاط منزلشان واقع درمحله قدیمی گابنه لاهیجان که نزدیک مسجد تاریخی اکبریه قرار داشت عکسی به یادگار گرفته ایم، چون مادر عزیز فرخنده خانم اکرام خانم ملتشاهی دختردایی پدر عزیزم احمد آقای فتحی زاده بود و ما در آن موقع روابط خانوادگی صمیمانه ای داشتیم، این عکس توسط فتو زایس لاهیجان گرفته شده است . . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
22.07.2019 15:14:44
.
این عکس عروسی قدیمی مربوط به نیم قرن پیش است، مورخ مرداد ماه سال هزار و سیصد و
. این عکس عروسی قدیمی مربوط به نیم قرن پیش است، مورخ مرداد ماه سال هزار و سیصد و چهل و نه شمسی می باشد که در مدرسه ستوده لاهیجان برگزار شده بود، که عروس خانم خوشکل دختر عمه مادر عزیزم کشور خانم رحیمی بشر فخری خانم شکوری است و آقا داماد خوش تیپ هم ابوالفضل خان بنی مهد می باشند که باهم عکس یادگاری توسط استودیو عکاسی شهاب لاهیجان گرفته ایم، لازم به ذکر است درآن موقع اولین مراسم عروسی بود که درمدرسه برگزار شده بود بخاطر اینکه سرکار خانم مرادی یا نقیبی مدیر محترم مدرسه ستوده بعلت روابط خانوادگی که با پدر عزیزم احمد آقای فتحی زاده داشتند اجازه مراسم عروسی را در آنجا داده بودند. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
18.07.2019 14:37:29
.
این عکس قدیمی مربوط به سال هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی درهتل آبشار لاهیجان م
. این عکس قدیمی مربوط به سال هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی درهتل آبشار لاهیجان می باشد که من با دوست قدیمی ام اعظم خانم زارع که روز عروسی شان بود عکسی به یادگار گرفته ایم، آن عروسی یکی از شادترین مراسم در آن روزها بود، چون معمولا هتل آبشار لاهیجان بطور دوره ای ازخواننده گان مطرح کشوری برای اجرای موسیقی زنده دعوت بعمل می آوردند، ولی عروس خانم آنقدرصدایش خوب بود که تمام مدت عروسی آواز می خواند و می رقصید و همه حضار در عروسی را به وجد آورده بود، بعدازآن سالها ازایشان خبری ندارم و امیدوارم هرکجا هستند سلامت و تندرست و موفق درزندگی باشند. این عکس توسط فتو همایون گرفته شده است. #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
14.07.2019 11:58:19
Advertisement
.
این عکس قدیمی مربوط به دهه سی شمسی می باشد که پدر عزیزم احمد آقای فتحی زاده از
. این عکس قدیمی مربوط به دهه سی شمسی می باشد که پدر عزیزم احمد آقای فتحی زاده ازسمت چپ با دسته گلی در دست، هنگام ورود استاد فلسفی نویسنده معروف سلسله گفتار فلسفی و کتابهای متعدد دیگر به همراه صمیمی ترین و نزدیک ترین دوستش آقای محمود آزاد، نفرآخرکه درآن موقع نمایندگی و خبرنگاری روزنامه های کیهان، باخترامروز، دادشورش و هفته نامه های سپید و سیاه، روشنفکر، فردوسی و زن روز راهم داشتند، مراسم خوش آمدگویی را به نمایندگی ازطرف مردم لاهیجان به استاد ارجمند بعهده داشتند. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
10.07.2019 15:25:15
.
این عکس قدیمی مربوط به آبان ماه سال هزار و سیصد و چهل و دو شمسی می باشد که دان
. این عکس قدیمی مربوط به آبان ماه سال هزار و سیصد و چهل و دو شمسی می باشد که دانش آموزان دبستان ستوده لاهیجان درمراسم جشن مدرسه شرکت دارند، حاضرین در عکس ازسمت چپ آقایان فروتن رییس آموزش و پرورش،ناظمی فرماندار،انصاری رییس سازمان ورزش، بعد از آن دانش آموزان فلکرو، فلاح پسند، فهیمه فتحی زاده، حجت انصاری، و بعد از آن با کمی فاصله ،خانمی که کارد را برای بریدن کیک به آقای ناظمی فرماندار می دهند ،سرکار خانم مرادی یا نقیبی مدیردبستان ستوده لاهیجان می باشند و آن دانش آموزی که رو به دوربین ایستاده، عاطفه نیک بخش می باشد و درپشت عکس، دانش آموزانی که درجشن شرکت نداشتند از سمت راست نفر دوم که چادرسفید به سر کرده، خوش کیش می باشد. . . . . #لاهیجان_سیتی#لاهیجان_قدیم#لاهیجانیها#لاهیجانیا
04.07.2019 10:48:52
.
این عکس قدیمی مربوط به سال هزاروسیصدوپنجاه ویک شمسی می باشد که ما دانش آموزان
. این عکس قدیمی مربوط به سال هزاروسیصدوپنجاه ویک شمسی می باشد که ما دانش آموزان دبیرستان دخترانه ملی جاوید لاهیجان در غرفه فرهنگی مدرسه عکسی به یادگار گرفته ایم. خانمها ازسمت چپ ناهید صبوری، شهنازستایش، هایده صبوری، فهیمه فتحی زاده حاضرین درعکس می باشند . . . #لاهیجان_قدیم#لاهیجان#لاهیجانیا#لاهیجان_سیتی#لاهیجانیها
28.06.2019 13:15:58
.
این عکس قدیمی مربوط به سال هزاروسیصدوپنجاه وچهار شمسی می باشد که من درکنار هتل
. این عکس قدیمی مربوط به سال هزاروسیصدوپنجاه وچهار شمسی می باشد که من درکنار هتل بزرگ رامسر عکسی به یادگار گرفته ام. . . #لاهیجان_قدیم#لاهیجان_سیتی#لاهیجان#لاهیجانیها
23.06.2019 16:08:27
Next
loading