@eslarens021 — 🌹﷽🌹
،
،
👈💎قاضی خداست💎👉
farvardin✨
❤1988❤
CR7💪⚽
تمام زندگی ام را مدیون انتظاری هستم که  از هیچکس ندارم ...💙💙💙💎💥
تمام زندگی ام را مدیون انتظاری هستم که از هیچکس ندارم ...💙💙💙💎💥...more
18.11.2018 20:01:12
یه آدمایی رو هیچ وقت از دست نده...همونایی که با خنده هات میخندن...با ناراحتیت نا
یه آدمایی رو هیچ وقت از دست نده...همونایی که با خنده هات میخندن...با ناراحتیت ناراحتن..اینا دیگه تکرار نمیشن...😉❤💪🙏
31.08.2018 20:44:45
Advertisement
فرق روزهای خوب و بد 
اینه که روزهای بد رو
همون موقع میفهمی!
اما روزهای خوب رو بع
1.1K 143
فرق روزهای خوب و بد اینه که روزهای بد رو همون موقع میفهمی! اما روزهای خوب رو بعدها که خاطره میشه.... میفهمی...
22.05.2018 11:20:26
بیرون شهر بدون شر👊
بیرون شهر بدون شر👊...more
18.05.2018 17:30:22
هر محالی را خدا ممکن کند🙏🙏
هر محالی را خدا ممکن کند🙏🙏...more
26.04.2018 21:46:08
🌿🌲🌲
🌿🌲🌲...more
02.04.2018 08:27:52
Advertisement
08.03.2018 12:49:46
در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است🙆🙆
در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است🙆🙆...more
10.11.2017 08:04:40
🌑🌑🌚
🌑🌑🌚...more
28.09.2017 22:01:03
اسی کاپرفیلد داداش دیوید 😄😄😄
اسی کاپرفیلد داداش دیوید 😄😄😄...more
07.09.2017 08:19:28
Advertisement
⏪⏪
⏪⏪...more
07.09.2017 05:08:53
واسه اینکه بزرگ بشی  باید دل گنده ای داشته باشی👆
واسه اینکه بزرگ بشی باید دل گنده ای داشته باشی👆...more
13.08.2017 12:10:19
☝☝
☝☝...more
08.08.2017 09:10:29
Next