احسان امیری (@esiisia)
ٔ
برگشت به عقب با تحرک 
یا 
رو به آینده بی تحرک 
#Black and #White
#Olympuscamer
146 11
ٔ برگشت به عقب با تحرک یا رو به آینده بی تحرک #Black and #White#Olympuscamera#Cat#Samand#everydayiran
07.10.2017 12:02:23
ٔ
یه رفیق دارم همیشه و همه وقت در حال گذروندن عمر بر لب جوی هست.
این سیمسون خان
253 7
ٔ یه رفیق دارم همیشه و همه وقت در حال گذروندن عمر بر لب جوی هست. این سیمسون خان هم کمی یاد گرفته تقلید کنه اونم با #چغاله_بادوم همراه #شکوفه_گیلاس 😁 #Greenalmond#Cherryblooson#Danboard#Danbo#Danbomini#Danbo_Siam#Olympuscamera
22.04.2017 07:33:35
ٕ
تو اتوبوس داشتم بیرون رو نگاه می کردم .
چشمم خورد به تصویر دختر کوچولویی که رو
212 12
ٕ تو اتوبوس داشتم بیرون رو نگاه می کردم . چشمم خورد به تصویر دختر کوچولویی که رو صندلی جلویی نشسته بود و اونم داشت بیرون رو نگاه می کرد. #چشمهایش#Her_eyes#Olympuscamera
26.02.2017 09:20:30
ٔ
حقا که غمت از تو وفادار ترست.

#قمری
#LaughingDove
#Olympuscamera
333 23
ٔ حقا که غمت از تو وفادار ترست. #قمری#LaughingDove#Olympuscamera...more
26.11.2016 12:47:39
اشیا از آنچه در آب می بینید به شما دورترند!
.
.
.

From Photo Story Of #DeadFish
93 9
اشیا از آنچه در آب می بینید به شما دورترند! . . . From Photo Story Of #DeadFish...more
08.04.2015 21:51:33
Next