Envi Toli (@envitoli) — Jo gjithmonë mund të merrni atë që doni, por nëse herë pas here kërkoni,
mund merrni çfarë ju duhet.
This user is hidden from public view.