ตีลังกา-ห้าตลบ (@danlatee)#Never  Give up.
You are not alone 🎚
See you again next year... ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้เป็นพี่น้องในพระคริสต์ ขอพ
See you again next year... ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราได้เป็นพี่น้องในพระคริสต์ ขอพระเจ้าทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกวันทุกเวลา✌️✌️
29.07.2019 00:01:09
Advertisement
ความกลัว….
บังตาเราให้มองเห็นแต่ปัญหา
ความกลัวทำให้ใจเรามืดมัว...
มองไม่เห็นว่า
ความกลัว…. บังตาเราให้มองเห็นแต่ปัญหา ความกลัวทำให้ใจเรามืดมัว... มองไม่เห็นว่า “ความจริงคืออะไร?” “จงสงบเงียบซิ” เมื่อพระเจ้าทรงมีพระบัญชา ไม่มีใครหรือสิ่งใดกล้าที่จะไม่เชื่อฟัง #ทานตะวันแห่งเอเชีย ✌️
25.07.2019 14:38:33
“การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้น แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิด
“การตีสอนทุกอย่างดูไม่น่ายินดีเลยในเวลานั้น แต่น่าเศร้าใจ แต่ภายหลังก็ก่อให้เกิดผลคือสันติสุขและความชอบธรรม แก่บรรดาคนที่ถูกฝึกฝนโดยการตีสอนนั้น” ‭‭ฮีบรู‬ ‭12:11‬ ‭❤️👌✌️ #ไม่นานก็จาง#ไม่นานก็ว่าง#ไม่นานก็ลืม คนฉลาดไม่เคยร้องไห้หาสิ่งที่สูญเสียไป แต่เขาจะหาวิธีปรับแต่งแก้ไข ความเสียหายนั้นอย่างร่าเริง fighting✌️
16.07.2019 13:49:57
Advertisement
เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลง..
เรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลง.....more
14.07.2019 15:06:21
พ ร ะ เ จ้ า ทรงสามารถใช้ความผิดหวัง
หล่อเลี้ยงความเชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้น
พ ร ะ เ จ้ า ทรงสามารถใช้ความผิดหวัง หล่อเลี้ยงความเชื่อของเราให้เข้มแข็งขึ้น...more
04.07.2019 13:27:48
เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จ ✌️fighting 💪
❤️ Outreach 2019
เวลาเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้นิมิตของพระเจ้าสำเร็จ ✌️fighting 💪 ❤️ Outreach 2019 ⏱⏰...more
02.07.2019 13:53:00
““พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเ
““พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตกับข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ” #พระเจ้าทำทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ 24-28 มิ.ย 19
01.07.2019 14:11:58
Advertisement
ชาร์จแบต 🔋🔋 ณ ~ น่ า น
ชาร์จแบต 🔋🔋 ณ ~ น่ า น...more
27.06.2019 02:52:56
ไม่มีผู้ใดที่พระเจ้าทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐ ที่ไม่มีความอ่อนแอ ความบกพร่อง
ไม่มีผู้ใดที่พระเจ้าทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐ ที่ไม่มีความอ่อนแอ ความบกพร่อง หรือความล้มเหลว ไม่มีใครในพวกเราที่ดีสมบูรณ์ ในอดีต และเวลานี้. ก็ยังไม่สมบูรณ์อยู่
20.06.2019 05:55:18
ค ว า ม โ ก ร ธ มักจะเกิดขึ้นแม้กับคนที่ดีที่สุดท่ามกลางเรา! “ความฉลาดของมนุษย์ท
ค ว า ม โ ก ร ธ มักจะเกิดขึ้นแม้กับคนที่ดีที่สุดท่ามกลางเรา! “ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้า และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา สุภาษิต 19:11
18.06.2019 16:22:47
Start Date ✌️
10.06.19
Start Date ✌️ 10.06.19...more
10.06.2019 00:39:12
Advertisement
หัวใจของเราเจ็บปวดเพียงใด..?
เมื่อเราอาศัยอยู่ในโลกนี้💔#อาป๊า
หัวใจของเราเจ็บปวดเพียงใด..? เมื่อเราอาศัยอยู่ในโลกนี้💔#อาป๊า...more
02.06.2019 14:18:50
พระเจ้าของเราใหญ่กว่าปัญหาที่เราเจอ 
#หัวเราะให้กับทุกปัญหา :)
พระเจ้าของเราใหญ่กว่าปัญหาที่เราเจอ #หัวเราะให้กับทุกปัญหา :)...more
29.05.2019 14:08:31
เมื่อข้าพระองค์ผจญความยากลำบาก
ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ทุกกรณี เพราะพระองค์ท
เมื่อข้าพระองค์ผจญความยากลำบาก ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์ทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิต ของข้าพระองค์แต่เพียงผู้เดียว ❤️
28.05.2019 15:04:26
ส อ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง มี คื อ 
ค ว า ม ห วั ง ใ น พ ร ะ เ จ้ า
แ ล ะ ค ว า ม อ
ส อ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง มี คื อ ค ว า ม ห วั ง ใ น พ ร ะ เ จ้ า แ ล ะ ค ว า ม อ ด ท น...more
22.05.2019 10:03:14
Next
loading