Thanh Quân (@bo.0705)
Advertisement
#Thor's hammer 
#mjolnir
#marvel
#solidwork
08.06.2019 16:44:39
Advertisement
22.04.2019 16:32:25
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao làng sẽ cạn
Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng?
Sao
Cứ mãi ở ao làng, rồi ao làng sẽ cạn Sao không ra sông ra biển để vẫy vùng? Sao cứ tự trói mình trong nếp nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online và thở dài ngao ngán? Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? ... Trên đường băng sân bay của mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà cất cánh. -TnBS-
08.04.2019 13:58:38
Next