s a tangsiri (@banotangsiri) — من شیفته خوشی های ساده ام
آنها آخرین پناه جان های محزون اند...
*
بعضی #زن ها
صورت هاشان #زیباست
و با #گریه... زیباتر هم میشوند

#نزار_قباني
* بعضی #زن ها صورت هاشان #زیباست و با #گریه... زیباتر هم میشوند #نزار_قباني...more
23.03.2019 10:24:55
*
هيچ لذتی بالاتر از آن نيست كه با #كسی آشنا شوی كه #دنيا را مانند #تو میبيند گو
* هيچ لذتی بالاتر از آن نيست كه با #كسی آشنا شوی كه #دنيا را مانند #تو میبيند گويی درمی يابی كه #ديوانه نبوده ای #كريستين_بوبن#تولدت#مبارک#دیوونه❤️
09.03.2019 21:08:34
*
کار #مرا به نیم #نگاهش تمام کرد
#بنگر چه می‌کند #نگه ناتمام #او

#فروغی_بسطامی
* کار #مرا به نیم #نگاهش تمام کرد #بنگر چه می‌کند #نگه ناتمام #او#فروغی_بسطامی...more
19.02.2019 14:17:22
*
#زنی که #شعر برایش کم است و می‌باید
برای #لمس قدمهای #او #خیابان بود

#امید_صب
* #زنی که #شعر برایش کم است و می‌باید برای #لمس قدمهای #او#خیابان بود #امید_صباغ_نو#تولدت#مبارک مهربونترین #خواهر❤️#دنیا
09.02.2019 07:57:54
*
#جهان با خنده هایت صورت زیباتری دارد
#بخند این خنده های #ماه، کلی #مشتری دارد
* #جهان با خنده هایت صورت زیباتری دارد #بخند این خنده های #ماه، کلی #مشتری دارد #مهرداد_نصرتی
04.02.2019 19:51:06
*
بر کِه توان نهاد #دل؟
تا زِ #تو واسِتانمش

#سعدی

#مامان❤️
* بر کِه توان نهاد #دل؟ تا زِ #تو واسِتانمش #سعدی#مامان❤️...more
06.01.2019 09:40:39
*
با همه عطف #دامنت، آیدم از #صبا عجب
کز گذر #تو خاک را #مشک #ختن نمی‌کند

#حافظ
* با همه عطف #دامنت، آیدم از #صبا عجب کز گذر #تو خاک را #مشک#ختن نمی‌کند #حافظ...more
15.12.2018 14:33:19
*
اعداد پیش از #تولد #تو
به صف ایستادند
تا #راز زاد روز #تو را بدانند

#شمس_لنگر
* اعداد پیش از #تولد#تو به صف ایستادند تا #راز زاد روز #تو را بدانند #شمس_لنگرودی#تولد#مبارک#نفس#من، همیشه بخند❤️
28.10.2018 17:06:10
*
#دوری گاهی درد آور نیست
اما دردآور آن است، شخصی از #تو فاصله بگیرد
که روزی برا
* #دوری گاهی درد آور نیست اما دردآور آن است، شخصی از #تو فاصله بگیرد که روزی برایش آشکارا گفتی که دوری، #تنها چیزی است که تو را میشکند #نزار_قبانى
16.10.2018 13:26:30
*
دلم می‌خواهد ساعت‌ها، و ساعت‌ها 
با #تو زیر #موسیقی #باران راه بروم
دلم می‌خوا
* دلم می‌خواهد ساعت‌ها، و ساعت‌ها با #تو زیر #موسیقی#باران راه بروم دلم می‌خواهد وقتی #اندوه در #من ساکن می‌شود و بی‌تابی به گریه‌ام می‌اندازد صدایت را از تلفن بشنوم #سعاد_الصباح
29.09.2018 12:13:23
*
از #انتظار دیده یعقوب شد سفید
هیچ آفریده #چشم به راه کسی مباد

#صائب_تبریزی
* از #انتظار دیده یعقوب شد سفید هیچ آفریده #چشم به راه کسی مباد #صائب_تبریزی...more
26.09.2018 10:38:14
*
‏چرا که تنها یک #سخن،
یک سخن در میانه نبود!
#آزادی!
#ما نگفتیم
#تو تصویرش کن..
* ‏چرا که تنها یک #سخن، یک سخن در میانه نبود! #آزادی!#ما نگفتیم #تو تصویرش کن... . . #شاملو
18.09.2018 07:20:42
*
گفتی: «کجا گشودم با غیر، #لب به خنده؟»
بگذار تا زبانم ای #شوخ بسته باشد

#شرف_
* گفتی: «کجا گشودم با غیر، #لب به خنده؟» بگذار تا زبانم ای #شوخ بسته باشد #شرف_جهان_قزوینی
28.08.2018 20:21:14
*
وقتی که #زنی هوس هیچ یک از
مردانی را نمی کند که وجود دارند،
تنها هوسی که برایش
* وقتی که #زنی هوس هیچ یک از مردانی را نمی کند که وجود دارند، تنها هوسی که برایش باقی می ماند نسبت به مردی است که وجود ندارد #ایتالو_کالینو
19.08.2018 18:50:02
*
کسی چه می‌داند؟
که #من به گوشه ی خلوت چه عالمی دارم

#سیمین_بهبهانی
* کسی چه می‌داند؟ که #من به گوشه ی خلوت چه عالمی دارم #سیمین_بهبهانی...more
12.08.2018 21:43:23
*
مَواج و دلفریب و #پریشان و بیکران
از موی #تو نوشتم و #دریا به خود گرفت

#صداق_
* مَواج و دلفریب و #پریشان و بیکران از موی #تو نوشتم و #دریا به خود گرفت #صداق_داوری...more
10.08.2018 17:37:46
*
#وصال با #من خونین جگر چه خواهد کرد؟
به تلخکامی #دریا شکر چه خواهد کرد؟

#صائب
* #وصال با #من خونین جگر چه خواهد کرد؟ به تلخکامی #دریا شکر چه خواهد کرد؟ #صائب_تبريزی...more
09.08.2018 17:52:45
*
#سلام سوژه ی نابم برای #عکاسی
ردیف منتخب #شاعران وسواسی

سلام #هوبره ی فرشهای
* #سلام سوژه ی نابم برای #عکاسی ردیف منتخب #شاعران وسواسی سلام #هوبره ی فرشهای کرمانی #ظرافت قلیانهای #شاه_عباسی#حامد_عسکری
08.08.2018 19:42:45
Next
loading