@li♡ (@alijavani.7) — 5Tir🔥
26,June,2001😕
Telegram,Insta🤟🏻
Music🎧🎶🖤
Senior summer boy💪
#perspolisi 
#ferdows 
زادگاهم روستایی است  کوهستانی.
روستایی که چشم مردمانش هر صبح
به قله ی کوهی می اف
زادگاهم روستایی است کوهستانی. روستایی که چشم مردمانش هر صبح به قله ی کوهی می افتد که در آسمان آن با رقص نوری ضعیف از خورشید ویا با تکه ای ابر و مه یکه تازی میکند برای خودش... به خیال خودش آسمان فقط برای اوست!
01.02.2019 17:32:39
هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیر تندتر بدو
هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می شود که می داند باید از شیر تندتر بدود و گرنه طعمه او می شود و شیری که می داند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مُرد ... مهم نیست شیر باشی یا آهو ... مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی ... 👤 #نلسون_ماندلا
17.01.2019 07:15:47
Advertisement
6 اصل زندگی :

1. قبل از پرستش باور کن
2. قبل از صحبت گوش کن
3. قبل از خرج‌کردن
6 اصل زندگی : 1. قبل از پرستش باور کن 2. قبل از صحبت گوش کن 3. قبل از خرج‌کردن بدست آور 4. قبل از نوشتن فکر کن 5. قبل از تسلیم شدن تلاش کن 6. قبل از مردن زندگی #تفکر
02.01.2019 19:56:11
Merry Christmas
Merry Christmas...more
25.12.2018 17:20:28
Happy you Yalda ❤🍉
Happy you Yalda ❤🍉...more
20.12.2018 02:55:26
زندگی یک فهم است فکر زنجیر کنی یا پرواز در همان خواهی ماند 🖤♡🤟🏻
زندگی یک فهم است فکر زنجیر کنی یا پرواز در همان خواهی ماند 🖤♡🤟🏻...more
13.12.2018 20:25:41
Advertisement
13.12.2018 18:34:48
اگر برای برد اشک نریختی 
برای شکست گریه نکن...
اگر برای برد اشک نریختی برای شکست گریه نکن......more
02.12.2018 18:42:48
با وجودِ محدوديت‌ها براى هدفت بجنگ!..
🤟
با وجودِ محدوديت‌ها براى هدفت بجنگ!.. 🤟...more
02.12.2018 18:35:42
10.11.2018 08:10:43
Advertisement
09.11.2018 16:43:35
09.11.2018 16:43:03
09.11.2018 12:53:16
گر می نخوری طعنه مزن مستان را 
بنیاد مکن توحیله و دستان را 
تو غره بدان مشو که م
گر می نخوری طعنه مزن مستان را بنیاد مکن توحیله و دستان را تو غره بدان مشو که می می نخوری صد لقمه خوری که می غلام است آنرا 😏 #خیام
06.11.2018 16:33:28
Advertisement
خوف ناک ترین نوع بشر،
کسی است که؛
فهمش کم واعتقادش زیاد است!

آنتوان چخوف
خوف ناک ترین نوع بشر، کسی است که؛ فهمش کم واعتقادش زیاد است! آنتوان چخوف...more
21.10.2018 02:32:25
سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم 
رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم 
گاه گویم
سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم ♡
17.10.2018 10:50:00
مطمئن باش تلاش های امروزت درآینده بهت نتایجی خواهد داد که ارزشش رو داره...
مطمئن باش تلاش های امروزت درآینده بهت نتایجی خواهد داد که ارزشش رو داره......more
13.10.2018 16:53:02
افکارش
افکارش...more
03.09.2018 18:19:14
Next
loading