aliakbar (@aliakbarghayoumi)
27.06.2019 18:28:16
زنده آن است که در دل عشق خدا دارد .
زنده آن است که در دل عشق خدا دارد ....more
28.05.2019 20:41:44
Advertisement
پرس سینه دمبل 45kg
پرس سینه دمبل 45kg...more
24.05.2019 11:44:34
30.04.2019 12:40:36
۵۰ ،۴۰ سال پیش روزگار اینگونه نبود که خودروساز و دلال خودرو ، دستشان در دست هم ب
۵۰ ،۴۰ سال پیش روزگار اینگونه نبود که خودروساز و دلال خودرو ، دستشان در دست هم باشد و خودروساز به بهانه های واهی خودرو نفروشد تا دلال قیمت را بالا برد و آنوقت خودروساز با تصویب طرحهای مسخره خودروهای بی کیفیتش را با قیمت ( ۵ درصد ) زیر قیمت بازار به فروش برساند و جیب مردم را خالی کنند البته مردم هم اینقدر دورو و منافق نبودند و اینگونه تن به بردگی نمیدادند اینکه بگوییم خودرو پراید کیفیت ندارد وآنگاه در صف خریدش صف بکشیم آیا دوروهی نیست واقعا تاسف بار است وما ملت یکجورایی شایسته بردگی هستیم . بقولی از ماست که برماست .
15.04.2019 13:55:26
آبشار درگاهان یزد
آبشار درگاهان یزد...more
13.04.2019 10:21:52
Advertisement
در ۴۰ سال اخیر کدام یک از رودخانه های کشور لایروبی شده اند ؟! آیا باید برای عبور
در ۴۰ سال اخیر کدام یک از رودخانه های کشور لایروبی شده اند ؟! آیا باید برای عبور دادن دبی آب رودخانه های کشور در زمان سیلاب و در امان نگهداشتن جان و مال مردم با احداث خاکریز یا قراردادن کیسه های شنی به رودخانه ها عمق داد ؟ ! یا رودخانه ها را به موقع لایروبی کرد ؟
13.04.2019 07:22:19
خودروسازان پر مدعا و بی خاصیت داخلی
در سال ۹۷ فقط و فقط تونستن 80 دستگاه 
خودروی
خودروسازان پر مدعا و بی خاصیت داخلی در سال ۹۷ فقط و فقط تونستن 80 دستگاه خودروی سواری صادر کنن ! چرا ماشینهایی که تو دنیا سر نخواستنشون دعواست رو ما باید بالای صد میلیون بخریم ؟!
07.04.2019 08:46:05
30.03.2019 09:21:16
آبشار دره گاهان یزد فروردین ۹۸
آبشار دره گاهان یزد فروردین ۹۸...more
28.03.2019 17:33:08
Advertisement
پیامدهای ناگوار پیام دادن با تلفن همراه در هنگام  رانندگی .
پیامدهای ناگوار پیام دادن با تلفن همراه در هنگام رانندگی ....more
28.03.2019 07:02:49
ویرانه هایی که خیانت بر جای میگذارد از ویرانه های جنگ بدتر است .
ویرانه هایی که خیانت بر جای میگذارد از ویرانه های جنگ بدتر است ....more
07.03.2019 21:05:12
از ماست که بر ماست .
از ماست که بر ماست ....more
01.03.2019 09:40:48
19.01.2019 07:47:00
Advertisement
اگر فرهنگ و ادب یک ملت را خواستید بسنجید و نمره دهید به رانندگیشان نگاه کنید و ا
اگر فرهنگ و ادب یک ملت را خواستید بسنجید و نمره دهید به رانندگیشان نگاه کنید و اگر اقتدار و شایستگی یک حکومت را خواستید بسنجید به ارزش پول ملی آن کشور نگاه کنید ، البته در کشور ما هم رانندگی مردم خوبه و هم شایستگی و لیاقت حاکمان .
29.11.2018 16:20:00
هم باشگاهی
هم باشگاهی...more
27.11.2018 21:13:12
.
31.10.2018 02:33:05
آبشار شیخ علیشاهی 
من و باجناق
آبشار شیخ علیشاهی من و باجناق...more
29.10.2018 10:44:40
Next
loading