ALi MOGHADAMi (@_alimoghadami) — 🌱😊

💎Even The Darkest Night Will
🌟End And The Sun Will Rise...☉☇
چه طور میتونم عاشق مادرم نباشم,وقتی برای بار اول منو در بدنش حمل کرد،بعد در آغوش
چه طور میتونم عاشق مادرم نباشم,وقتی برای بار اول منو در بدنش حمل کرد،بعد در آغوشش و برای یک عمر در قلبش
17.02.2019 14:40:03
یه روز موفق میشی، روز بعدش هم همینطور
و تا مرگت هر روز به موفقیت ادامه میدی
ولی
یه روز موفق میشی، روز بعدش هم همینطور و تا مرگت هر روز به موفقیت ادامه میدی ولی بخاطر پیروزی‌هات ازت یاد نمیشه بلکه بخاطر هرگز نباختنت به یادت میارن..!
10.01.2019 07:15:24
Advertisement
غمگین نشو وقتی کسی تلاشت را نمی‌بیند، هنرت را درک  نمی‌کند.  طلوع خورشید، منظره‌
غمگین نشو وقتی کسی تلاشت را نمی‌بیند، هنرت را درک نمی‌کند. طلوع خورشید، منظره‌ای تماشایی است اما بیشتر مردم، همیشه‌ی خدا، آن موقعِ صبح، خواب هستند! Never give up🙏
14.12.2018 09:04:24
I’ll keep gettin’ up when I hit the ground
هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد
I’ll keep gettin’ up when I hit the ground هربار که زمين مي خورم،باز پا خواهم شد Oh, never give up, no, never give up no, no, oh من هيچوقت،هرگز تسليم نميشم،نه،هرگز تسليم نميشم،نه،نه !!!
24.08.2018 15:06:47
Next