spor (@__xezer) — Və biz senin ananın avara dediklərindənik

Hörmətlə yaşamaq lazımdı yetim ömür hamıda var

DiyəSEN AĞrı KƏsİciLərİ SəNİn GüLÜşÜnDən HazIrlaYıbLar
This user is hidden from public view.