karan (@_1karan_) — ☆☆☆☆☆☆
In 2019, I’m going to be better than I’ve ever been before
👑👑👑👑👑
ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਾਤਿਲ SWAG ਯਾਰ ਦਾ 
ਹੁੰਦੀਆ ਰਕਾਨਾ ਦੂਹਰੀਆ
ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਾਤਿਲ SWAG ਯਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਰਕਾਨਾ ਦੂਹਰੀਆ...more
24.03.2019 09:19:23
18 11
22.03.2019 02:13:47
Advertisement
I got less but I got best!
I got less but I got best!...more
19.03.2019 12:09:27
It’s very difficult to be great. Losers prove this point continuously.😒😒😒😒
It’s very difficult to be great. Losers prove this point continuously.😒😒😒😒...more
18.03.2019 07:43:14
Keep calm and enjoy life.
28 12
Keep calm and enjoy life....more
17.03.2019 12:14:14
34 22
13.03.2019 10:28:12
Advertisement
😊😊😊
32 20
😊😊😊...more
07.03.2019 04:50:56
😜😜😜
😜😜😜...more
07.03.2019 03:54:48
👌👌👌
👌👌👌...more
07.03.2019 02:48:47
⏰⏰⏰
⏰⏰⏰...more
06.03.2019 11:04:13
Advertisement
02.02.2019 14:00:55
ਰੱਬ 🕌ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਜੀਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ.. 🌾ਉਂਝ ਕਿਥੇ ਦੱਬ ਦੇ ਆ🤗🤗🤗ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ।।
ਰੱਬ 🕌ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਜੀਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ.. 🌾ਉਂਝ ਕਿਥੇ ਦੱਬ ਦੇ ਆ🤗🤗🤗ਬਾਬਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ।।...more
25.01.2019 06:27:06
Wmk ⏰⏳
Wmk ⏰⏳...more
20.01.2019 10:46:47
04.01.2019 15:38:39
Advertisement
ਜਿੰਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ  ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ 😎
ਜਿੰਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ 😎...more
29.12.2018 12:26:08
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੁਅਾਬ..
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੁਅਾਬ.....more
29.12.2018 03:04:46
28.12.2018 02:48:04
ਮੇਰੀ ਧੁਰ ਤੋ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ 😑😑
ਮੇਰੀ ਧੁਰ ਤੋ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ 😑😑...more
19.12.2018 13:52:41
Next
loading